Trắc nghiệm Tìm hiểu chung về tác giả Vũ Bằng Văn 7 Kết nối tri thức

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Đâu là năm sinh, năm mất của tác giả Vũ Bằng?

 • A

  1913 - 1985

 • B

  1912 - 1984

 • C

  1913 - 1984

 • D

  1912 - 1985

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Em hãy tham khảo phần giới thiệu trang 109 hoặc qua sách báo, internet

Lời giải chi tiết :

Vũ Bằng sinh ngày 03/06/1913, mất ngày 07/04/1984

Câu hỏi 2 :

Vũ Bằng tên thật là gì?

 • A

  Trần Hữu Tri

 • B

  Nguyễn Sen

 • C

  Nguyễn Đình Lễ

 • D

  Vũ Đăng Bằng

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Em hãy tham khảo phần giới thiệu trang 109 hoặc qua sách báo, internet

Lời giải chi tiết :

Vũ Bằng tên đầy đủ là Vũ Đăng Bằng

Câu hỏi 3 :

Quê gốc của tác giả Vũ Bằng ở đâu?

 • A

  Hà Nội

 • B

  Hải Dương

 • C

  Vĩnh Phúc

 • D

  Hà Nam

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Em hãy tham khảo phần giới thiệu trang 109 hoặc qua sách báo, internet

Lời giải chi tiết :

Vũ Bằng quê gốc tại làng Lương Ngọc, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương

Câu hỏi 4 :

Dù quê gốc ở Hải Dương nhưng Vũ Bằng sinh ra tại địa danh nào?

 • A

  Hà Nội

 • B

  Vĩnh Phúc

 • C

  Hà Nam

 • D

  Nam Định

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Em hãy tham khảo phần giới thiệu trang 109 hoặc qua sách báo, internet

Lời giải chi tiết :

Vũ Bằng sinh tại Hà Nội

Câu hỏi 5 :

Ngay còn nhỏ đã say mê viết văn, làm báo, Vũ Bằng đã có truyện đăng báo năm bao nhiêu tuổi?

 • A

  15 tuổi

 • B

  16 tuổi

 • C

  17 tuổi

 • D

  18 tuổi

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Em hãy tham khảo phần giới thiệu trang 109 hoặc qua sách báo, internet

Lời giải chi tiết :

Ngay còn nhỏ đã say mê viết văn, làm báo, Vũ Bằng đã có truyện đăng báo năm 16 tuổi

Câu hỏi 6 :

Tác phẩm đầu tay của Vũ Bằng năm 17 tuổi là?

 • A

  Miếng ngon Hà Nội

 • B

  Miếng lạ miền Nam

 • C

  Lọ Văn

 • D

  Thương nhớ mười hai

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Em hãy tham khảo phần giới thiệu trang 109 hoặc qua sách báo, internet

Lời giải chi tiết :

Tác phẩm đầu tay của Vũ Bằng năm 17 tuổi là Lọ Văn

Câu hỏi 7 :

Vũ Bằng là nhà văn, nhà báo có sở trưởng về thể loại gì?

 • A

  Truyện ngắn

 • B

  Tùy bút

 • C

  Bút kí

 • D

  Tất cả đáp án trên

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Em hãy tham khảo phần giới thiệu trang 109 hoặc qua sách báo, internet

Lời giải chi tiết :

Vũ Bằng là nhà văn, nhà báo có sở trưởng về truyện ngắn, tùy bút, bút kí

Câu hỏi 8 :
Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Tùy bút Vũ Bằng có đặc điểm như thế nào?

Giàu chất trừ tình

Giọng văn sôi nổi, phức tạp

Giàu chất thơ

Tinh tế, tài hoa, uyên bác

Hướng vào biểu hiện thế giới nội tâm phong phú

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Giàu chất trừ tình

Giàu chất thơ

Hướng vào biểu hiện thế giới nội tâm phong phú

Lời giải chi tiết :

Tùy bút Vũ Bằng giàu chất trữ tình và chất thơ, hướng vào biểu hiện thế giới nội tâm phong phú

Câu hỏi 9 :

Văn phong của Vũ Bằng có đặc điểm như thế nào?

 • A

  Tràn đầy cảm xúc

 • B

  Biểu thị những cảm giác tinh tế

 • C

  Giọng văn dồn dập, phức tạp

 • D

  Đáp án A và B đúng

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Em hãy tham khảo phần giới thiệu trang 109 hoặc qua sách báo, internet

Lời giải chi tiết :

Văn của Vũ Bằng tràn đầy cảm xúc, biểu thị những cảm giác tinh tế

Câu hỏi 10 :

Đâu không phải sáng tác của Vũ Bằng?

 • A

  Miếng ngon Hà Nội

 • B

  Món lá miền Nam

 • C

  Hoa dọc chiến hào

 • D

  Thương nhớ Mười Hai

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Em hãy tham khảo phần giới thiệu trang 109 hoặc qua sách báo, internet

Lời giải chi tiết :

Hoa dọc chiến hào không phải sáng tác của Vũ Bằng mà của Xuân Quỳnh

close