Trắc nghiệm Lý thuyết về trạng ngữ Văn 7 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :

Trạng ngữ là gì?

 • A

  Là phương thức biểu đạt của câu

 • B

  Là biện pháp tu từ trong câu

 • C

  Là thành phần chính của câu

 • D

  Là thành phần phụ của câu

Câu 2 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Trạng ngữ trả lời cho các câu hỏi nào?

Ở đâu?

Khi nào?

Vì sao?

Như thế nào?

Để làm gì?

Vì sao?

Câu 3 :

Có bao nhiêu loại trạng ngữ?

 • A

  3

 • B

  4

 • C

  5

 • D

  6

Câu 4 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Một câu có thể có nhiều trạng ngữ?

Đúng
Sai
Câu 5 :

Có thể phân loại trạng ngữ theo cơ sở nào?

 • A

  Có thể phân loại trạng ngữ theo cơ sở nào?

 • B

  Theo mục đích nói của câu

 • C

  Theo các nội dung mà chúng biểu thị

 • D

  Theo thành phần chính nào mà chúng đứng liền trước hoặc liền sau

Câu 6 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ để chọn. Bấm lại vào từ/cụm từ để bỏ chọn

Xác định trạng ngữ trong câu sau:

Một ngày đầu năm

bốn nàng tiên

Xuân,

Hạ,

Thu,

Đông

gặp nhau

Câu 7 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ để chọn. Bấm lại vào từ/cụm từ để bỏ chọn

Xác định trạng ngữ trong câu sau:

Giữa cánh đồng bát ngát

đàn trâu

đang

tung tăng

gặm cỏ

Câu 8 :

Trong các câu sau, câu nào có trạng ngữ chỉ nơi chốn?

 • A

  Trên cây, mấy chú chim chích bông đang bắt sâu

 • B

  Hôm nay, chúng em được đi thăm quan bảo tàng

 • C

  Vì hành động ngông cuồng của Dế Mèn, Dế Choắt đã phải chết oan

 • D

  Để đạt được danh hiện học sinh giỏi, tôi đã cố gắng rất nhiều

Câu 9 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Xác định câu có trạng ngữ chỉ thời gian:

Cuối buổi học, chúng em tổng vệ sinh lớp

Nhờ chăm học, Tuấn đạt học sinh xuất sắc

Với tình yêu thương chân thành, Mai đã cảm hóa được chú cún

Sáu giờ, xe của chúng tôi bắt đầu xuất phát

Trên trời, đàn chim đang chao lượn

Câu 10 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Xác định trạng ngữ là cụm từ trong các câu sau:

Suốt từ chiều hôm qua, bố tôi cứ loay hoay ngoài vườn

Đêm, trời mưa rả rích trên mái tôn

Sáng, mẹ tôi đã dậy sớm đi ra đồng

Đêm hôm đó, tàu về bến cảng tấp nập

Chiều, tiếng ve kêu râm ran

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Trạng ngữ là gì?

 • A

  Là phương thức biểu đạt của câu

 • B

  Là biện pháp tu từ trong câu

 • C

  Là thành phần chính của câu

 • D

  Là thành phần phụ của câu

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Em hãy xem lại phần lý thuyết, khái niệm trạng ngữ

Lời giải chi tiết :

Trạng ngữ là thành phần phụ của câu xác định thời gian, nơi chốn, nguyên nhân, mục đích… của sự việc nêu trong câu

Câu 2 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Trạng ngữ trả lời cho các câu hỏi nào?

Ở đâu?

Khi nào?

Vì sao?

Như thế nào?

Để làm gì?

Vì sao?

Đáp án

Ở đâu?

Khi nào?

Vì sao?

Để làm gì?

Vì sao?

Phương pháp giải :

Em hãy xem lại phần lý thuyết, khái niệm trạng ngữ

Lời giải chi tiết :

Trạng ngữ trả lời cho các câu hỏi: Ở đâu? Khi nào? Vì sao? Để làm gì? Vì sao?

Câu 3 :

Có bao nhiêu loại trạng ngữ?

 • A

  3

 • B

  4

 • C

  5

 • D

  6

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Em hãy xem lại phần lý thuyết, khái niệm, đặc điểm trạng ngữ

Lời giải chi tiết :

Có 6 loại trạng ngữ: trạng ngữ chỉ cách thức, trạng ngữ chỉ nơi chốn, trạng ngữ chỉ thời gian, trạng ngữ chỉ nguyên nhân, trạng ngữ chỉ mục đích, trạng ngữ chỉ phương tiện

Câu 4 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Một câu có thể có nhiều trạng ngữ?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Em hãy xem lại phần lý thuyết, khái niệm, đặc điểm trạng ngữ

Lời giải chi tiết :

Trong một câu có thể có nhiều trạng ngữ

Câu 5 :

Có thể phân loại trạng ngữ theo cơ sở nào?

 • A

  Có thể phân loại trạng ngữ theo cơ sở nào?

 • B

  Theo mục đích nói của câu

 • C

  Theo các nội dung mà chúng biểu thị

 • D

  Theo thành phần chính nào mà chúng đứng liền trước hoặc liền sau

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Em hãy xem lại phần lý thuyết, khái niệm, đặc điểm trạng ngữ

Lời giải chi tiết :

Có thể phân loại trạng ngữ theo các nội dung mà chúng biểu thị

Câu 6 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ để chọn. Bấm lại vào từ/cụm từ để bỏ chọn

Xác định trạng ngữ trong câu sau:

Một ngày đầu năm

bốn nàng tiên

Xuân,

Hạ,

Thu,

Đông

gặp nhau

Đáp án

Một ngày đầu năm

bốn nàng tiên

Xuân,

Hạ,

Thu,

Đông

gặp nhau

Lời giải chi tiết :

Trạng ngữ: Một ngày đầu năm

Câu 7 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ để chọn. Bấm lại vào từ/cụm từ để bỏ chọn

Xác định trạng ngữ trong câu sau:

Giữa cánh đồng bát ngát

đàn trâu

đang

tung tăng

gặm cỏ

Đáp án

Giữa cánh đồng bát ngát

đàn trâu

đang

tung tăng

gặm cỏ

Lời giải chi tiết :

Trạng ngữ: Giữa cánh đồng bát ngát

Câu 8 :

Trong các câu sau, câu nào có trạng ngữ chỉ nơi chốn?

 • A

  Trên cây, mấy chú chim chích bông đang bắt sâu

 • B

  Hôm nay, chúng em được đi thăm quan bảo tàng

 • C

  Vì hành động ngông cuồng của Dế Mèn, Dế Choắt đã phải chết oan

 • D

  Để đạt được danh hiện học sinh giỏi, tôi đã cố gắng rất nhiều

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Câu có trạng ngữ chỉ nơi chốn: Trên cây, mấy chú chim chích bông đang bắt sâu

Câu 9 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Xác định câu có trạng ngữ chỉ thời gian:

Cuối buổi học, chúng em tổng vệ sinh lớp

Nhờ chăm học, Tuấn đạt học sinh xuất sắc

Với tình yêu thương chân thành, Mai đã cảm hóa được chú cún

Sáu giờ, xe của chúng tôi bắt đầu xuất phát

Trên trời, đàn chim đang chao lượn

Đáp án

Cuối buổi học, chúng em tổng vệ sinh lớp

Sáu giờ, xe của chúng tôi bắt đầu xuất phát

Câu 10 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Xác định trạng ngữ là cụm từ trong các câu sau:

Suốt từ chiều hôm qua, bố tôi cứ loay hoay ngoài vườn

Đêm, trời mưa rả rích trên mái tôn

Sáng, mẹ tôi đã dậy sớm đi ra đồng

Đêm hôm đó, tàu về bến cảng tấp nập

Chiều, tiếng ve kêu râm ran

Đáp án

Suốt từ chiều hôm qua, bố tôi cứ loay hoay ngoài vườn

Đêm hôm đó, tàu về bến cảng tấp nập

close