Trắc nghiệm Vài nét về đoạn trích Bầy chim chìa vôi Văn 7 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :

Văn bản Bầy chim chìa vôi được sáng tác bởi tác giả nào?

 • A

  Tô Hoài

 • B

  Tố Hữu

 • C

  Nguyễn Quang Thiều

 • D

  Đoàn Giỏi

Câu 2 :

Văn bản Bầy chim chìa vôi được trích từ tác phẩm nào?

 • A

  Dế Mèn phiêu lưu kí

 • B

  Mùa hoa cải bên sông

 • C

  Ngôi nhà tuổi 17

 • D

  Đất rừng phương Nam

Câu 3 :

Văn bản Bầy chim chìa vôi có bao nhiêu nhân vật?

 • A

  2

 • B

  3

 • C

  4

 • D

  5

Câu 4 :

Văn bản Bầy chim chìa vôi sử dụng ngôi kể thứ mấy?

 • A

  Ngôi kể thứ nhất

 • B

  Ngôi kể thứ hai

 • C

  Ngôi kể thứ ba

 • D

  Ngôi kể thay đổi linh hoạt

Câu 5 :

Bố cục văn bản Bầy chim chìa vôi có bao nhiêu phần?

 • A

  3 phần

 • B

  4 phần

 • C

  5 phần

 • D

  6 phần

Câu 6 :

Văn bản Bầy chim chìa vôi thuộc thể loại gì?

 • A

  Tùy bút

 • B

  Tản văn

 • C

  Tiểu thuyết

 • D

  Truyện ngắn

Câu 7 :

Phương thức biểu đạt chính của văn bản Bầy chim chìa vôi là gì?

 • A

  Miêu tả

 • B

  Biểu cảm

 • C

  Thuyết minh

 • D

  Tự sự

Câu 8 :

Đâu là hai nhân vật chính của văn bản Bầy chim chìa vôi?

 • A

  Dế Mèn và Dế Choắt

 • B

  Mên và Mon

 • C

  An và Cò

 • D

  Cáo và Hoàng tử bé

Câu 9 :

Văn bản Bầy chim chìa vôi viết về đề tài gì?

 • A

  Đề tài sông nước

 • B

  Đề tài gia đình

 • C

  Đề tài về người phụ nữ

 • D

  Đề tài trẻ em

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Văn bản Bầy chim chìa vôi được sáng tác bởi tác giả nào?

 • A

  Tô Hoài

 • B

  Tố Hữu

 • C

  Nguyễn Quang Thiều

 • D

  Đoàn Giỏi

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Em hãy tham khảo phần giới thiệu tác giả trang 16, SGK Ngữ văn 7 tập 1 hoặc qua sách báo, internet

Lời giải chi tiết :

Văn bản Bầy chim chìa vôi được sáng tác bởi tác giả Nguyễn Quang Thiều

Câu 2 :

Văn bản Bầy chim chìa vôi được trích từ tác phẩm nào?

 • A

  Dế Mèn phiêu lưu kí

 • B

  Mùa hoa cải bên sông

 • C

  Ngôi nhà tuổi 17

 • D

  Đất rừng phương Nam

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Em hãy tham khảo phần giới thiệu tác giả trang 16, SGK Ngữ văn 7 tập 1 hoặc qua sách báo, internet

Lời giải chi tiết :

Văn bản Bầy chim chìa vôi được trích từ tác phẩm Mùa hoa cải bên sông (1989)

Câu 3 :

Văn bản Bầy chim chìa vôi có bao nhiêu nhân vật?

 • A

  2

 • B

  3

 • C

  4

 • D

  5

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Em hãy đọc thật kĩ văn bản, chú ý các nhân vật xuất hiện trong văn bản

Lời giải chi tiết :

Văn bản Bầy chim chìa vôi có 2 nhân vật.

Câu 4 :

Văn bản Bầy chim chìa vôi sử dụng ngôi kể thứ mấy?

 • A

  Ngôi kể thứ nhất

 • B

  Ngôi kể thứ hai

 • C

  Ngôi kể thứ ba

 • D

  Ngôi kể thay đổi linh hoạt

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Em hãy đọc thật kĩ văn bản, chú ý lời kể của nhân vật và từ ngữ xưng hô của người kể.

Lời giải chi tiết :

Văn bản Bầy chim chìa vôi sử dụng ngôi kể thứ ba, người kể giấu mặt thể hiện cái nhìn khách quan

Câu 5 :

Bố cục văn bản Bầy chim chìa vôi có bao nhiêu phần?

 • A

  3 phần

 • B

  4 phần

 • C

  5 phần

 • D

  6 phần

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Em hãy đọc thật kĩ văn bản, chú ý nội dung từng phần của văn bản để tìm ra bố cục phù hợp

Lời giải chi tiết :

Bố cục văn bản Bầy chim chìa vôi có 3 phần

- Phần 1 (từ Khoảng hai giờ sáng … mùa sinh nở của chúng)

- Phần 2 (từ Mùa mưa năm nay … ông Hảo mà đi)

- Phần 3 (từ Trôi đến đoạn sông … Không em ứ chơi với anh nữa)

Câu 6 :

Văn bản Bầy chim chìa vôi thuộc thể loại gì?

 • A

  Tùy bút

 • B

  Tản văn

 • C

  Tiểu thuyết

 • D

  Truyện ngắn

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Em hãy đọc thật kĩ văn bản, chú ý các yếu tố (ngôn ngữ, cốt truyện, nhân vật, ngôi kể) của văn bản

Lời giải chi tiết :

Văn bản Bầy chim chìa vôi thuộc thể loại truyện ngắn

Câu 7 :

Phương thức biểu đạt chính của văn bản Bầy chim chìa vôi là gì?

 • A

  Miêu tả

 • B

  Biểu cảm

 • C

  Thuyết minh

 • D

  Tự sự

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Em hãy đọc thật kĩ văn bản, chú ý các yếu tố (ngôn ngữ, cốt truyện, nhân vật, ngôi kể) của văn bản

Lời giải chi tiết :

Phương thức biểu đạt chính của văn bản Bầy chim chìa vôi là tự sự.

Câu 8 :

Đâu là hai nhân vật chính của văn bản Bầy chim chìa vôi?

 • A

  Dế Mèn và Dế Choắt

 • B

  Mên và Mon

 • C

  An và Cò

 • D

  Cáo và Hoàng tử bé

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Em hãy đọc thật kĩ văn bản, chú ý các nhân vật xuất hiện

Lời giải chi tiết :

Hai nhân vật chính của văn bản Bầy chim chìa vôi là Mên và Mon

Câu 9 :

Văn bản Bầy chim chìa vôi viết về đề tài gì?

 • A

  Đề tài sông nước

 • B

  Đề tài gia đình

 • C

  Đề tài về người phụ nữ

 • D

  Đề tài trẻ em

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Em hãy đọc thật kĩ văn bản

Lời giải chi tiết :

Văn bản Bầy chim chìa vôi viết về đề tài trẻ em

close