Trắc nghiệm Vài nét về tác giả Ai-tơ-ma-tốp Văn 7 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :

Đâu là năm sinh năm mất của nhà văn Ai-tơ-ma-tốp?

 • A

  1928 - 2007

 • B

  1928 - 2008

 • C

  1927 - 2008

 • D

  1926 - 2008

Quảng cáo
decumar
Câu 2 :

Trin-ghi-dơ Ai-tơ-ma-tốp là nhà văn người ?

 • A

  Cư-rơ-gư-dơ-xtan

 • B

  Pháp

 • C

  Anh

 • D

  Mĩ

Câu 3 :

Tác phẩm của Ai-tơ-ma-tốp chủ yếu viết về?

 • A

  Tâm hồn khát khao tự do và tình yêu của nhân dân Nga

 • B

  Những vấn đề có ý nghĩa xã hội to lớn, ý nghĩa nhân bản sâu xa

 • C

  Tiếng nói của lương tri tiến bộ, của tự do, của lòng nhân ái bao la và của niềm tin bất diệt vào khả năng hướng thiện và khả năng vươn dậy để khẳng định cuộc sống con người

 • D

  Cuộc sống khắc nghiệt mà cũng rất giàu chất thơ

Câu 4 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Lối viết của Ai-tơ-ma-tốp như thế nào?

Cô đọng, hàm súc

Lôi cuốn, ngôn ngữ sinh động

Phản ánh chân thực con người và xã hội Nga lúc bấy giờ

Có nhiều cách tân độc đáo trong nghệ thuật kể chuyện

Câu 5 : Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Nhiều tác phẩm nổi tiếng của Ai-tơ-ma-tốp đã được dịch sang tiếng Việt, các tác phẩm sau được sáng tác năm bao nhiêu?

Gia-mi-li-a

Cây phong non trùm khăn đỏ

Người thầy đầu tiên

Con tàu trắng

Và một ngày dài hơn thế kỉ

1980

1958

1970

1961

1962

Câu 6 :

Hoạt động văn học của Ai-tơ-ma-tốp bắt đầu từ năm bao nhiêu?

 • A

  1951

 • B

  1952

 • C

  1953

 • D

  1954

Câu 7 :

Đâu không phải là tác phẩm của nhà văn Ai-tơ-ma-tốp?

 • A

  Cây phong non trùm khăn đỏ

 • B

  Người thầy đầu tiên

 • C

  Chiếc lá cuối cùng

 • D

  Con tàu trắng

Câu 8 :

Ngoài được biết đến là nhà văn, Ai-tơ-ma-tốp còn làm công việc nào?

 • A

  Phóng viên

 • B

  Luật sư

 • C

  Doanh nhân

 • D

  Bác sĩ

Câu 9 :

Ai-tơ-ma-tốp thường viết về đề tài nào?

 • A

  Tình yêu

 • B

  Tình bạn

 • C

  Thái độ sống

 • D

  Tất cả đáp án trên

Câu 10 :

Tác phẩm đầu tiên khiến Ai-tơ-ma-tốp nổi tiếng là?

 • A

  Người thầy đầu tiên

 • B

  Núi đồi và thảo nguyên

 • C

  Con tàu trắng

 • D

  Cây phong non trùm khăn đỏ

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Đâu là năm sinh năm mất của nhà văn Ai-tơ-ma-tốp?

 • A

  1928 - 2007

 • B

  1928 - 2008

 • C

  1927 - 2008

 • D

  1926 - 2008

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Em hãy đọc phần giới thiệu trang 71 hoặc tham khảo qua sách báo, internet

Lời giải chi tiết :

Ai-tơ-ma-tốp sinh ngày 12/12/1928, mất ngày 10/06/2008

Câu 2 :

Trin-ghi-dơ Ai-tơ-ma-tốp là nhà văn người ?

 • A

  Cư-rơ-gư-dơ-xtan

 • B

  Pháp

 • C

  Anh

 • D

  Mĩ

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Em hãy đọc phần giới thiệu trang 71 hoặc tham khảo qua sách báo, internet

Lời giải chi tiết :

Trin-ghi-dơ Ai-tơ-ma-tốp là nhà văn người Cư-rơ-gư-dơ-xtan, một nước cộng hòa ở vùng Trung Á thuộc Liên Xô trước đây

Câu 3 :

Tác phẩm của Ai-tơ-ma-tốp chủ yếu viết về?

 • A

  Tâm hồn khát khao tự do và tình yêu của nhân dân Nga

 • B

  Những vấn đề có ý nghĩa xã hội to lớn, ý nghĩa nhân bản sâu xa

 • C

  Tiếng nói của lương tri tiến bộ, của tự do, của lòng nhân ái bao la và của niềm tin bất diệt vào khả năng hướng thiện và khả năng vươn dậy để khẳng định cuộc sống con người

 • D

  Cuộc sống khắc nghiệt mà cũng rất giàu chất thơ

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Em hãy đọc phần giới thiệu trang 71 hoặc tham khảo qua sách báo, internet

Lời giải chi tiết :

Tác phẩm của Ai-tơ-ma-tốp chủ yếu viết về cuộc sống khắc nghiệt mà cũng rất giàu chất thơ

Câu 4 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Lối viết của Ai-tơ-ma-tốp như thế nào?

Cô đọng, hàm súc

Lôi cuốn, ngôn ngữ sinh động

Phản ánh chân thực con người và xã hội Nga lúc bấy giờ

Có nhiều cách tân độc đáo trong nghệ thuật kể chuyện

Đáp án

Cô đọng, hàm súc

Có nhiều cách tân độc đáo trong nghệ thuật kể chuyện

Phương pháp giải :

Em hãy đọc phần giới thiệu trang 71 hoặc tham khảo qua sách báo, internet

Lời giải chi tiết :

Lối viết của Ai-tơ-ma-tốp cô đọng, hàm súc; có nhiều cách tân độc đáo trong nghệ thuật kể chuyện

Câu 5 : Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Nhiều tác phẩm nổi tiếng của Ai-tơ-ma-tốp đã được dịch sang tiếng Việt, các tác phẩm sau được sáng tác năm bao nhiêu?

Gia-mi-li-a

Cây phong non trùm khăn đỏ

Người thầy đầu tiên

Con tàu trắng

Và một ngày dài hơn thế kỉ

1980

1958

1970

1961

1962

Đáp án

Gia-mi-li-a

1958

Cây phong non trùm khăn đỏ

1961

Người thầy đầu tiên

1962

Con tàu trắng

1970

Và một ngày dài hơn thế kỉ

1980

Phương pháp giải :

Em hãy đọc phần giới thiệu trang 71 hoặc tham khảo qua sách báo, internet

Câu 6 :

Hoạt động văn học của Ai-tơ-ma-tốp bắt đầu từ năm bao nhiêu?

 • A

  1951

 • B

  1952

 • C

  1953

 • D

  1954

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Em hãy tham khảo qua sách báo, internet

Lời giải chi tiết :

Hoạt động văn học của Ai-tơ-ma-tốp bắt đầu từ năm 1952

Câu 7 :

Đâu không phải là tác phẩm của nhà văn Ai-tơ-ma-tốp?

 • A

  Cây phong non trùm khăn đỏ

 • B

  Người thầy đầu tiên

 • C

  Chiếc lá cuối cùng

 • D

  Con tàu trắng

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Em hãy tham khảo qua sách báo, internet

Lời giải chi tiết :

Chiếc lá cuối cùng không phải là tác phẩm của nhà văn Ai-tơ-ma-tốp

Câu 8 :

Ngoài được biết đến là nhà văn, Ai-tơ-ma-tốp còn làm công việc nào?

 • A

  Phóng viên

 • B

  Luật sư

 • C

  Doanh nhân

 • D

  Bác sĩ

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Em hãy tham khảo qua sách báo, internet

Lời giải chi tiết :

Ngoài được biết đến là nhà văn, Ai-tơ-ma-tốp còn là phóng viên

Câu 9 :

Ai-tơ-ma-tốp thường viết về đề tài nào?

 • A

  Tình yêu

 • B

  Tình bạn

 • C

  Thái độ sống

 • D

  Tất cả đáp án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Em hãy tham khảo qua sách báo, internet

Lời giải chi tiết :

Đề tài chủ yếu trong các truyện ngắn của Ai-tơ-ma-tốp là cuộc sống khắc nghiệt nhưng cũng đầy chất lãng mạn của người dân vùng đồi núi Cư-rơ-gư-xtan, tình yêu, tình bạn, tinh thần dũng cảm vượt qua những thử thách hi sinh thời chiến tranh, thái độ tích cực đấu tranh của tầng lớp thanh niên, trước hết là nữ thanh niên để thoát khỏi sự ràng buộc của những tập tục lạc hậu

Câu 10 :

Tác phẩm đầu tiên khiến Ai-tơ-ma-tốp nổi tiếng là?

 • A

  Người thầy đầu tiên

 • B

  Núi đồi và thảo nguyên

 • C

  Con tàu trắng

 • D

  Cây phong non trùm khăn đỏ

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Em hãy tham khảo qua sách báo, internet

Lời giải chi tiết :

Tác phẩm đầu tiên khiến Ai-tơ-ma-tốp nổi tiếng là tập truyện Núi đồi và thảo nguyên (được tặng giải thưởng Lê-nin về văn học năm 1963)

close