Trắc nghiệm Từ vựng Unit 5 Tiếng Anh 9 mới

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer.

The scenery is breathtaking when viewed from the mountain top. It feels like your breath is being taken away.

A. spectacular

B. good

C. nice

D. peaceful

Đáp án của giáo viên lời giải hay

A. spectacular

Phương pháp giải :

breathtaking (adj): hấp dẫn, ngoạn mục

spectacular (adj): ngoạn mục             

good (adj): tốt, hay, tuyệt

nice (adj): đẹp, tốt, hấp dẫn               

peaceful (adj): yên tĩnh, thái bình

Lời giải chi tiết :

breathtaking (adj): hấp dẫn, ngoạn mục

spectacular (adj): ngoạn mục             

good (adj): tốt, hay, tuyệt

nice (adj): đẹp, tốt, hấp dẫn               

peaceful (adj): yên tĩnh, thái bình

=> breathtaking = spectacular

=> The scenery is spectacular when viewed from the mountain top. It feels like your breath is being taken away.

Tạm dịch: Phong cảnh thật ngoạn mục khi nhìn từ đỉnh núi. Cảm giác như hơi thở của bạn đang bị lấy đi.

Đáp án: A

Câu hỏi 2 :
Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Match the pictures with suitable names.

My Son Sanctuary

Ha Long Bay

Son Doong Cave

Hue Citadel

Sapa Terraces

Nha Trang Beach

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Hue Citadel

Nha Trang Beach

Sapa Terraces

My Son Sanctuary

Son Doong Cave

Ha Long Bay

Phương pháp giải :

My Son Sanctuary: Thánh địa Mỹ Sơn

Ha Long Bay: Vịnh Hạ Long

Son Doong Cave: hang Sơn Đoòng

Hue Citadel: Cố đô Huế

Sapa Terraces: Ruộng bậc thang Sapa

Nha Trang Beach: Bãi biển Nha Trang

Lời giải chi tiết :

Hue Citadel: Cố đô Huế

Nha Trang Beach: Bãi biển Nha Trang

Sapa Terraces: Ruộng bậc thang Sa Pa

My Son Sanctuary: Thánh địa Mỹ Sơn

Son Doong Cave: Hang Sơn Đoòng

Ha Long Bay: Vịnh Hạ Long

Câu hỏi 3 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer.

_______ by the sea, the country has the advantage of having a large coastal area.

A. Stood

B. Located

C. Locating

D. Situated

Đáp án của giáo viên lời giải hay

B. Located

Phương pháp giải :

- Rút gọn động từ ở vế đầu tiên => VpII..., S + V

Lời giải chi tiết :

- Phần chỗ trống đã được rút gọn chủ ngữ “the country”. Câu  đầy đủ sẽ là “The country is located by the sea, ...”, tuy nhiên có thể rút gọn chủ ngữ ở vế đầu (vì cả 2 vế cùng chủ ngữ “the country”): bỏ chủ ngữ và động từ to be => còn VpII

- located by ...:  nằm cạnh ...

=> Located by the sea, the country has the advantage of having a large coastal area.

Tạm dịch: Nằm cạnh biển, đất nước này có lợi thế là có một khu vực ven biển rộng lớn.

Đáp án: B

Câu hỏi 4 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer.

The Imperial Citadel of Thang Long is a complex that ______ royal palaces and monuments.

A. consist of

B. consists of

C. consists on

D. consist on

Đáp án của giáo viên lời giải hay

B. consists of

Phương pháp giải :

consist of: bao gồm

Lời giải chi tiết :

consist of: bao gồm

Chủ ngữ là danh từ số ít (that là đại từ quan hệ thay thế cho “a complex” => động từ phải chia ở số ít => consists of

=> The Imperial Citadel of Thang Long is a complex that consists of royal palaces and monuments.

Tạm dịch: Hoàng thành Thăng Long là một khu phức hợp bao gồm các cung điện và di tích hoàng gia.

Đáp án: B

Câu hỏi 5 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer.

Do you like to live in a modern house or a(n) ______ cottage?

A. terrible       

B. awful

C. picturesque

D. bad

Đáp án của giáo viên lời giải hay

C. picturesque

Phương pháp giải :

terrible (adj): khủng khiếp                  

awful (adj): đáng sợ, khủng khiếp

picturesque (adj): đẹp (như tranh)      

bad (adj): tồi tệ, xấu

Lời giải chi tiết :

terrible (adj): khủng khiếp                  

awful (adj): đáng sợ, khủng khiếp

picturesque (adj): đẹp (như tranh)      

bad (adj): tồi tệ, xấu

=> Do you like to live in a modern house or a picturesque cottage?

Tạm dịch: Bạn thích sống trong một ngôi nhà hiện đại hay một ngôi nhà ở nông thôn đẹp như tranh?

Đáp án: C

Câu hỏi 6 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer.

All the best theatres and restaurants are____ within a few minutes' walk of each other.

A. laid                       

B. situated

C. seated

D. stood

Đáp án của giáo viên lời giải hay

B. situated

Phương pháp giải :

lay (v): nằm (chỉ hành động), sắp xếp    

situate (v): nằm ở vị trí

seat (v): để ngồi                                   

stand (v): đứng    

Lời giải chi tiết :

lay (v): nằm (chỉ hành động), sắp xếp    

situate (v): nằm ở vị trí

seat (v): để ngồi                                   

stand (v): đứng                                   

=> All the best theatres and restaurants are situated within a few minutes' walk of each other.

Tạm dịch: Tất cả các nhà hát và nhà hàng tốt nhất đều nằm cách nhau vài phút đi bộ.

Đáp án: B

Câu hỏi 7 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer.

This city has the most ________ underground rail networks in the world.

A. efficient

B. fashionable

C. cosmopolitan

D. fascinated

Đáp án của giáo viên lời giải hay

A. efficient

Phương pháp giải :

efficient (adj): có hiệu quả, năng suất cao     

fashionable (adj): hợp thời trang, hợp mốt

cosmopolitan (adj): toàn thế giới                   

fascinated (adj): mê hoặc, quyến rũ

Lời giải chi tiết :

efficient (adj): có hiệu quả, năng suất cao     

fashionable (adj): hợp thời trang, hợp mốt

cosmopolitan (adj): toàn thế giới                   

fascinated (adj): mê hoặc, quyến rũ

=> This city has the most efficient underground rail networks in the world.

Tạm dịch: Thành phố này có mạng lưới đường sắt ngầm hiệu quả nhất trên thế giới.

Đáp án: A

Câu hỏi 8 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer.

“What is the best way to get around the Old Quarter?” – “_______”

A. That’s useful

B. It’s worth seeing

C. Great, thanks

D. I suggest walking

Đáp án của giáo viên lời giải hay

D. I suggest walking

Phương pháp giải :

- Kiến thức giao tiếp

“Cách tốt nhất để đi vòng quanh khu phố cổ là gì?"

That’s useful: Nó rất hữu ích             

It’s worth seeing: Nó rất đáng xem

Great, thanks: Tuyệt quá, cảm ơn      

I suggest walking: Tôi đề xuất là đi bộ

Lời giải chi tiết :

That’s useful: Nó rất hữu ích             

It’s worth seeing: Nó rất đáng xem

Great, thanks: Tuyệt quá, cảm ơn      

I suggest walking: Tôi đề xuất là đi bộ

=> “What is the best way to get around the Old Quarter?” – “I suggest walking

Tạm dịch: “Cách tốt nhất để đi vòng quanh khu phố cổ là gì?” – “Tôi đề xuất là đi bộ”

Đáp án: D

Câu hỏi 9 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer.

The Citadel is in a beautiful ________, right in the centre of the city.  

A. setting

B. set

C. tower

D. space

Đáp án của giáo viên lời giải hay

A. setting

Phương pháp giải :

setting (n): khung cảnh                      

set (n): cảnh dựng (sân khấu)

tower (n): tháp   

space (n): không gian, khoảng không

Lời giải chi tiết :

setting (n): khung cảnh                      

set (n): cảnh dựng (sân khấu)

tower (n): tháp                                   

space (n): không gian, khoảng không

=> The Citadel is in a beautiful setting, right in the centre of the city. 

Tạm dịch: Thành cổ nằm trong một khung cảnh tuyệt đẹp, ngay trung tâm thành phố.

Đáp án: A

Câu hỏi 10 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer.

A ______ is a castle on high ground in or near a city, where people could go when the city was being attacked.

A. monument

B. cathedral

C. centre

D. citadel

Đáp án của giáo viên lời giải hay

D. citadel

Phương pháp giải :

monument (n): tượng đài, đài kỷ niệm           

cathedral (n): nhà thờ, thánh đường

centre (n): trung tâm     

citadel (n) thành lũy, thành trì, chỗ ẩn náu cuối cùng (trong lúc nguy nan)

Lời giải chi tiết :

monument (n): tượng đài, đài kỷ niệm           

cathedral (n): nhà thờ, thánh đường

centre (n): trung tâm                                      

citadel (n) thành lũy, thành trì, chỗ ẩn náu cuối cùng (trong lúc nguy nan)

- be attacked: bị tấn công

=> A citadel is a castle on high ground in or near a city, where people could go when the city was being attacked

Tạm dịch: Thành trì là một lâu đài trên mặt đất cao trong hoặc gần một thành phố, nơi mọi người có thể đến khi thành phố bị tấn công.

Đáp án: D

Câu hỏi 11 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer.

The station building used to be a high wooden _____ with a curved roof.

A. facility

B. carriage

C. complex

D. structure

Đáp án của giáo viên lời giải hay

D. structure

Phương pháp giải :

facility (n): trang thiết bị, phương tiện          

carriage (n): toa hành khách / xe ngựa

complex (n): khu liên hợp                              

structure (n): công trình kiến trúc

Lời giải chi tiết :

facility (n): trang thiết bị, phương tiện          

carriage (n): toa hành khách / xe ngựa

complex (n): khu liên hợp                              

structure (n): công trình kiến trúc

=> The station building used to be a high wooden structure with a curved roof.

Tạm dịch: Tòa nhà ga từng là một cấu trúc bằng gỗ cao với mái cong.

Đáp án: D

Câu hỏi 12 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer.

The government introduced tougher _______ to preserve historical sites around the city.

A. plans

B. measures

C. actions

D. steps

Đáp án của giáo viên lời giải hay

B. measures

Phương pháp giải :

plan (n): kế hoạch      

measure (n): biện pháp

action (n): hành động                         

step (n): bước đi

Lời giải chi tiết :

plan (n): kế hoạch                               

measure (n): biện pháp

action (n): hành động                         

step (n): bước đi

- tough measure: biện pháp cứng rắn.

=> The government introduced tougher measures to preserve historical sites around the city.

Tạm dịch: Chính phủ đã đưa ra các biện pháp cứng rắn hơn để bảo tồn các di tích lịch sử xung quanh thành phố.

Đáp án: B

Câu hỏi 13 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer.

A ______ is a large, strong building or group of buildings that can be defended from attack.

A. fortress

B. pagoda

C. temple

D. cathedral

Đáp án của giáo viên lời giải hay

A. fortress

Phương pháp giải :

fortress (n): pháo đài                          

pagoda (n): chùa

temple (n): đền                                   

cathedral (n): nhà thờ, thánh đường

Lời giải chi tiết :

fortress (n): pháo đài                          

pagoda (n): chùa

temple (n): đền                                   

cathedral (n): nhà thờ, thánh đường

=> A fortress is a large, strong building or group of buildings that can be defended from attack.

Tạm dịch: Một pháo đài là một tòa nhà lớn, kiên cố hoặc một nhóm các tòa nhà có thể được bảo vệ khỏi sự tấn công.

Đáp án: A

Câu hỏi 14 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer.

Huong Pagoda is a ______ site as well as a great sight-seeing spot in Vietnam.

A. religious

B. religioning

C. religional

D. religion

Đáp án của giáo viên lời giải hay

A. religious

Phương pháp giải :

Chỗ cần điền đứng trước danh từ “site” và đứng sau mạo từ “a” nên phải là một tính từ

Lời giải chi tiết :

Chỗ cần điền đứng trước danh từ “site” và đứng sau mạo từ “a” nên phải là một tính từ

religious (adj): thuộc về tín ngưỡng, tôn giáo

=> Huong Pagoda is a religious site as well as a great sight-seeinng spot in Vietnam.

Tạm dịch: Chùa Hương là một địa điểm tôn giáo cũng như một điểm tham quan tuyệt vời ở Việt Nam.

Đáp án: A

Câu hỏi 15 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer.

The show features six competitors from different parts of the country.

A. runners

B. contestants

C. cooks

D. artists

Đáp án của giáo viên lời giải hay

B. contestants

Phương pháp giải :

competitor (n): người cạnh tranh, đối thủ

runner (n): người chạy đua                 

contestant (n): thí sinh, người dự thi, đối thủ

cook (n): người nấu ăn                       

artist (n): nghệ sĩ

Lời giải chi tiết :

competitor (n): người cạnh tranh, đối thủ

runner (n): người chạy đua                 

contestant (n): thí sinh, người dự thi, đối thủ

cook (n): người nấu ăn                       

artist (n): nghệ sĩ

=> competitor = contestant

=> The show features six contestants from different parts of the country.

Tạm dịch: Chương trình có sáu thí sinh đến từ các vùng khác nhau của đất nước.

Đáp án: B

Câu hỏi 16 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer.

It is reported that _______ come to enjoy beautiful view of Binh Dai Fortress every year.

A. thousands of visitors

B. thousand of visitors

C. thousands visitors

D. thousands of visitor

Đáp án của giáo viên lời giải hay

A. thousands of visitors

Phương pháp giải :

Khi sử dụng “thounsand” để diễn đạt một số xác định => number/several + thoundsand + N_số nhiều

Khi sử dụng “thounsands” để diễn đạt một số không xác định => thounsands + of + N_số nhiều

Lời giải chi tiết :

Khi sử dụng “thounsand” để diễn đạt một số xác định => number/several + thoundsand + N_số nhiều

Khi sử dụng “thounsands” để diễn đạt một số không xác định => thounsands + of + N_số nhiều

Trong câu trên, từ cần điền dùng để diễn tả một số lượng khách du lịch không xác định => thousands of visitors

=> It is reported that thousands of visitors come to enjoy beautiful view of Binh Dai Fortress every year.

Tạm dịch: Có báo cáo rằng hàng ngàn du khách đến để thưởng thức cảnh đẹp của pháo đài Bình Đại mỗi năm.

Đáp án: A

Câu hỏi 17 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer.

Bien Hoa is an ________ city in the south of Vietnam.

A. industrial

B. industry

C. industrialize

D. industrialized

Đáp án của giáo viên lời giải hay

A. industrial

Phương pháp giải :

industrial (adj): (thuộc) công nghiệp              

industry (n): công nghiệp

industrialize (v): công nghiệp hóa                  

industrialized (adj): đã được công nghiệp hóa

Từ cần điền đứng trước danh từ “city” và đứng sau mạo từ “an” nên phải là một tính từ

Lời giải chi tiết :

industrial (adj): (thuộc) công nghiệp              

industry (n): công nghiệp

industrialize (v): công nghiệp hóa                  

industrialized (adj): đã được công nghiệp hóa

Từ cần điền đứng trước danh từ “city” và đứng sau mạo từ “an” nên phải là một tính từ

=> Bien Hoa is an industrial city in the south of Vietnam.

Tạm dịch: Biên Hòa là một thành phố công nghiệp ở phía Nam Việt Nam.

Đáp án: A

Câu hỏi 18 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer.

Ho Chi Minh City has been divided into twenty-four____ divisions since December 2003.

A. administer

B. administration

C. administrative

D. administrator

Đáp án của giáo viên lời giải hay

C. administrative

Phương pháp giải :

- Đứng trước danh từ và sau số từ cần 1 tính từ

Lời giải chi tiết :

administer (v): quản lý, cai trị                        

administration (n): sự quản lý, sự cai trị

administrative (adj): (thuộc) hành chính        

administrator (n): người quản lý, quản trị viên

Từ cần điền đứng trước danh từ “divisions” nên phải là một tính từ

=> Ho Chi Minh City has been divided into twenty-four administrative divisions since December 2003.

Tạm dịch: Thành phố Hồ Chí Minh đã được phân chia thành hai mươi bốn đơn vị hành chính kể từ tháng 12 năm 2003.

Đáp án: C

Câu hỏi 19 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer.

A _______ is a cave that is big enough for humans to go inside.

A. cavern

B. bay

C. nationality

D. native

Đáp án của giáo viên lời giải hay

A. cavern

Phương pháp giải :

cavern (n): hang động (lớn)                

bay (n): vịnh

nationality (n): quốc tịch                    

native (adj): (thuộc) địa phương, thổ dân

Lời giải chi tiết :

cavern (n): hang động (lớn)                

bay (n): vịnh

nationality (n): quốc tịch                    

native (adj): (thuộc) địa phương, thổ dân

=> A cavern is a cave that is big enough fo humans to go inside.

Tạm dịch: Một hang động lớn là một hang động đủ lớn để con người đi vào bên trong.

Đáp án: A

Câu hỏi 20 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer.

I’m travelling around Vietnam next week. Can you _______ a good place to visit?

A. give

B. recommend

C. announce

D. offer

Đáp án của giáo viên lời giải hay

B. recommend

Phương pháp giải :

give (v): đưa                                       

recommend (v): giới thiệu, tiến cử (một cái gì đó tốt cho ai)

announce (v): thông báo                    

offer (v): yêu cầu

Lời giải chi tiết :

give (v): đưa                                       

recommend (v): giới thiệu, tiến cử (một cái gì đó tốt cho ai)

announce (v): thông báo                    

offer (v): yêu cầu

=> I’m travelling around Vietnam next week. Can you recommend a good place to visit?

Tạm dịch: Tôi sẽ du lịch vòng quanh Việt Nam vào tuần tới. Bạn có thể giới thiệu một địa điểm đẹp để ghé thăm không?

Đáp án: B

Câu hỏi 21 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer.

The park first earned the coveted honor in 2003 for its astounding _____ and geomorphologic values.  

A. geologist

B. geology

C. geological

D. geologically

Đáp án của giáo viên lời giải hay

C. geological

Phương pháp giải :

geologist (n): nhà địa chất                  

geology (n): địa chất học

geological (adj): (thuộc) địa chất       

geologically (adv): về mặt địa chất

Lời giải chi tiết :

geologist (n): nhà địa chất                  

geology (n): địa chất học

geological (adj): (thuộc) địa chất       

geologically (adv): về mặt địa chất

geomorphologic là tính từ => từ cần điền cũng phải là một tính từ => cấu trúc song song với liên từ “and”

=> The park first earned the coveted honor in 2003 for its astounding geological and geomorphologic values. 

Tạm dịch: Công viên lần đầu tiên nhận được vinh dự đáng thèm muốn vào năm 2003 nhờ các giá trị địa chất và địa mạo đáng kinh ngạc.

Đáp án: C

close