Trắc nghiệm Đọc hiểu Unit 8 Tiếng Anh 9 mới

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Read the passage carefully and choose the correct answer.

Natural beauty of Maldives

Maldives is known as “the tropical paradise” for reasons. Its beauty is none like other. Maldives is a tropical country with separated islands, which are separated by sea. Each island is surrounded by stunning white sandy beaches. It is a wonderful experience to visit and explore the beauty of the islands.  

The sea covers about 99% of the Maldives and it is where most attractive things lie in. There are over five thousand coral reefs and plenty of reef fish, corals, marine mammals, and so many other marine lives. And that is the reason people say, diving in Maldives is unforgettable.

Almost all the islands in Maldives are surrounded by beautiful pure white sandy beaches. Even if you have nothing else to do, I am sure you won't get bored walking in the soft white sandy beaches and leaving your foot prints on.

When you look at an island from a distance, you can find green trees before anything else, and specially the coconut palms. That brings more beauty to the islands, plus you get amazing drink out of the coconut palms.

Traveling in a sea plane and watching the beautiful islands from the window is the most wonderful experience you could ever have. Islands are formed in way that makes a round which is called as an atoll. When you see them from sea plane view, it will look like a chain of pearls.

With the natural and beautiful surrounding, you could have a memorable trip in Maldives. It is also an ideal place to have a family holiday, where you can spend lovely moments with fun and enjoyment in the beautiful pure white beaches.

(https://www.maldives.com/natural-beauty-surrounding-maldives/)

Câu 1.1

What is true according to the passage?

 • A

  There are many manmade constructions in Maldives.

 • B

  Human activities have had negative impacts on Maldives’ environment.

 • C

  The nature of Maldives is stunning.

 • D

  Tourists can go skiing in Maldives.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Thông tin: Maldives is known as “the tropical paradise” for reasons. Its beauty is none like other. Maldives is a tropical country with separated islands, which are separated by sea. Each island is surrounded by stunning white sandy beaches.

Lời giải chi tiết :

Điều gì là đúng theo đoạn văn?

A.Có nhiều công trình nhân tạo ở Maldives.

B.Các hoạt động của con người đã có tác động tiêu cực đến môi trường Maldives.

C.Thiên nhiên của Maldives là tuyệt đẹp.

D.Khách du lịch có thể đi trượt tuyết ở Maldives

Thông tin: Maldives is known as “the tropical paradise” for reasons. Its beauty is none like other. Maldives is a tropical country with separated islands, which are separated by sea. Each island is surrounded by stunning white sandy beaches.

Tạm dịch: Maldives được biết đến như là “thiên đường nhiệt đới”, vì nhiều lý do. Vẻ đẹp của nó không giống ai. Maldives là một quốc gia nhiệt đới với các hòn đảo tách biệt, được phân cách bởi đại dương. Mỗi hòn đảo được bao quanh bởi những bãi biển cát trắng tuyệt đẹp.

Câu 1.2

Why people say diving in Maldives is unforgettable?

 • A

  The beaches are pure and beautiful.

 • B

  There are many marine lives in Maldives.

 • C

  The coconut drink is delicious.

 • D

  There is a chain of pearls in Maldives.   

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Thông tin: There are over five thousand coral reefs and plenty of reef fish, corals, marine mammals, and so many other marine lives. And that is the reason people say, diving in Maldives is unforgettable.

Lời giải chi tiết :

Tại sao mọi người nói lặn ở Maldives là khó quên?

A.Các bãi biển là tinh khiết và xinh đẹp.

B.Có nhiều sinh vật biển ở Maldives.

C.Nước dừa rất ngon.

D.Có một chuỗi ngọc trai ở Maldives.

Thông tin: There are over five thousand coral reefs and plenty of reef fish, corals, marine mammals, and so many other marine lives. And that is the reason people say, diving in Maldives is unforgettable.

Tạm dịch: Hiện có hơn năm ngàn rạn san hô và nhiều loài cá rạn san hô, san hô, động vật biển có vú, và rất nhiều sinh vật biển khác. Và đó là lý do người ta nói, lặn biển ở Maldives là không thể nào quên.

Câu 1.3

What kinds of marine species can be found in Maldives?

 • A

  Coral reefs, marine mammals, and reef fish.

 • B

  Coral reefs, reef fish and marine cows.

 • C

  Marine mammals, reef fish and penguins.

 • D

  Coral reefs, marine mammals, and mermaids.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Thông tin: There are over five thousand coral reefs and plenty of reef fish, corals, marine mammals, and so many other marine lives. And that is the reason people say, diving in Maldives is unforgettable.

Lời giải chi tiết :

Những loại sinh vật biển nào có thể được tìm thấy ở Maldives?

A.Các rạn san hô, động vật biển có vú và cá rạn san hô.

B.Các rạn san hô, cá rạn san hô và bò biển.

C.Động vật có vú sống ở biển, cá rạn san hô và chim cánh cụt.

D.Các rạn san hô, động vật có vú biển và nàng tiên cá.

Thông tin: There are over five thousand coral reefs and plenty of reef fish, corals, marine mammals, and so many other marine lives. And that is the reason people say, diving in Maldives is unforgettable.

Tạm dịch: Hiện có hơn năm ngàn rạn san hô và nhiều loài cá rạn san hô, san hô, động vật biển có vú, và rất nhiều sinh vật biển khác. Và đó là lý do người ta nói, lặn biển ở Maldives là không thể nào quên.

Câu 1.4

According to the passage, what is an atoll?

 • A

  An island made of pearls.

 • B

  An island that can be seen from a plane.

 • C

  An island shaped like a straight chain.

 • D

  An island made of coral and shaped like a ring.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Thông tin: Islands are formed in way that makes a round which is called as an atoll. When you see them from sea plane view, it will look like a chain of pearls.

Lời giải chi tiết :

Theo đoạn văn, một đảo san hô là gì?

A.Một hòn đảo làm bằng ngọc trai.

B.Một hòn đảo có thể nhìn thấy từ máy bay.

C.Một hòn đảo có hình dạng như một chuỗi thẳng.

D.Một hòn đảo làm bằng san hô và có hình dạng như một chiếc nhẫn.

Thông tin: Islands are formed in way that makes a round which is called as an atoll. When you see them from sea plane view, it will look like a chain of pearls.

Tạm dịch: Quần đảo được hình thành theo cách tạo nên một vòng được gọi là đảo san hô. Khi bạn nhìn thấy chúng từ tầm nhìn máy bay biển, nó sẽ trông giống như một chuỗi ngọc trai.

Câu 1.5

What can you do in Maldives?

 • A

  stroll along sandy beaches

 • B

  go skiing

 • C

  climb coconut trees

 • D

  go fishing

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Thông tin: Even if you have nothing else to do, I am sure you won't get bored walking in the soft white sandy beaches and leaving your foot prints on.

Lời giải chi tiết :

Bạn có thể làm gì ở Maldives?

A.đi dạo dọc theo bãi cát

B.đi trượt tuyết

C.trèo cây dừa

D.đi câu cá

Thông tin: Even if you have nothing else to do, I am sure you won't get bored walking in the soft white sandy beaches and leaving your foot prints on.

Tạm dịch: Ngay cả khi bạn không có gì khác để làm, tôi chắc chắn bạn sẽ không cảm thấy nhàm chán khi đi bộ trên những bãi biển cát trắng mịn màng và để lại dấu chân của bạn.

Tạm dịch bài:

Vẻ đẹp tự nhiên của Maldives

Maldives được biết đến như là “thiên đường nhiệt đới”, vì nhiều lý do. Vẻ đẹp của nó không giống ai. Maldives là một quốc gia nhiệt đới với các hòn đảo tách biệt, được phân cách bởi đại dương. Mỗi hòn đảo được bao quanh bởi những bãi biển cát trắng tuyệt đẹp. Đó là một trải nghiệm tuyệt vời để tham quan và khám phá vẻ đẹp của hòn đảo.

Đại dương bao phủ khoảng 99% của Maldives và đó là nơi mà mọi thứ hấp dẫn nhất nằm trong. Hiện có hơn năm ngàn rạn san hô và nhiều loài cá rạn san hô, san hô, động vật biển có vú, và rất nhiều sinh vật biển khác. Và đó là lý do người ta nói, lặn biển ở Maldives là không thể nào quên.

Hầu hết tất cả các hòn đảo ở Maldives đều được bao quanh bởi những bãi biển cát trắng tinh khiết xinh đẹp. Ngay cả khi bạn không có gì khác để làm, tôi chắc chắn bạn sẽ không cảm thấy nhàm chán khi đi bộ trên những bãi biển cát trắng mịn màng và để lại dấu chân của bạn.

Khi bạn nhìn vào một hòn đảo từ xa, bạn có thể tìm thấy những cây xanh trước bất cứ thứ gì khác, và đặc biệt là những rặng dừa. Điều đó mang lại vẻ đẹp hơn cho các hòn đảo, cộng với việc bạn có được thức uống tuyệt vời từ những rặng dừa.

Du lịch trên một chiếc máy bay biển và ngắm nhìn những hòn đảo xinh đẹp từ cửa sổ là trải nghiệm tuyệt vời nhất bạn từng có. Quần đảo được hình thành theo cách tạo nên một vòng được gọi là đảo san hô. Khi bạn nhìn thấy chúng từ tầm nhìn máy bay biển, nó sẽ trông giống như một chuỗi ngọc trai.

Với thiên nhiên và cảnh đẹp xung quanh, bạn có thể có một chuyến đi đáng nhớ ở Maldives. Đây cũng là một nơi lý tưởng để có một kỳ nghỉ gia đình, nơi bạn có thể dành những khoảnh khắc đáng yêu với niềm vui và sự tận hưởng ở những bãi biển trắng tinh khiết tuyệt đẹp.

Câu hỏi 2 :

Read the passage carefully and choose the correct answer.

Situated on the central coast of Vietnam, which is famous for many beautiful beaches. Lang Co Beach, since June 2009, has become an official member of the “World’s most beautiful bays” club. Today, it is a popular destination for tourists in Vietnam, especially for those who love beach so much.

With the length of approximately 10 kilometres, Lang Co Beach located in Lang Co town, Phu Loc district, Thua Thien - Hue province is next to the National Highway 1A and near Hai Van Pass.

Lying on the most beautiful curve of the country, Lang Co has almost everything that the nature can offer: green mountains and tropical forests, smooth white sand, full of sunshine and cool, blue and clear sea as crystal, and the average temperature of 25°C in summer. It is an attractive destination for both domestic and international tourists in Vietnam. It is the third bay of Vietnam, after Ha Long and Nha Trang named in the list 30 most beautiful bays in the globe.

It can be said that nobody can resist a nature beauty like Lang Co town. This small and peaceful town will give you the most relaxing time and many games at the beach. In addition, you will have good time to enjoy the seafood with various kinds of shrimps, lobster, crab, butter-fish, mackerel fish, oysters, etc. and not far from the beach are some attractions such as Lang Co fishing village, Chan May scenery.

Lying on the “Central Heritage Road”, Lang Co is very close to other famous attractions such as the Imperial City of Hue, Hoi An Ancient Town, Son Tra Peninsula where the famous Son Tra Natural Reserve and beautiful beaches located, and so many more.

Câu 2.1

Lang Co beach is located _______.

 • A

  10 kilometres away from Hue

 • B

  under Hai Van Pass

 • C

  between Hoi An Ancient Town and Son Tra Peninsula

 • D

  on the most beautiful curve of Vietnam  

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Thông tin: Lying on the most beautiful curve of the country, Lang Co has almost everything that the nature can offer

Lời giải chi tiết :

Bãi biển Lăng Cô nằm ở___.

A.cách Huế 10 km

B.dưới đèo Hải Vân

C.giữa phố cổ Hội An và bán đảo Sơn Trà

D.trên đường cong đẹp nhất Việt Nam

Thông tin: Lying on the most beautiful curve of the country, Lang Co has almost everything that the nature can offer

Tạm dịch: Nằm trên đường cong đẹp nhất của đất nước, Lăng Cô có hầu hết mọi thứ mà thiên nhiên có thể ban tặng

Câu 2.2

The most important reason why so many tourists come to Lang Co beach is that _______.

 • A

  it is considered an ideal place for beach lovers

 • B

  it is the third most beautiful beach in Vietnam

 • C

  they can enjoy various kinds of seafood

 • D

  they can come to the famous Son Tra Natural Reserve   

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Thông tin: Lang Co Beach, since June 2009, has become an official member of the “World’s most beautiful bays” club. Today, it is a popular destination for tourists in Vietnam, especially for those who love beach so much.

Lời giải chi tiết :

Lý do quan trọng nhất khiến nhiều khách du lịch đến bãi biển Lăng Cô ấy là?

A.nó được coi như là một nơi lý tưởng cho những người yêu thích biển

B.đây là bãi biển đẹp thứ ba ở Việt Nam

C.họ có thể thưởng thức nhiều loại hải sản

D.họ có thể đến Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà nổi tiếng

Thông tin: Lang Co Beach, since June 2009, has become an official member of the “World’s most beautiful bays” club. Today, it is a popular destination for tourists in Vietnam, especially for those who love beach so much.

Tạm dịch: Bãi biển Lăng Cô, kể từ tháng 6 năm 2009, đã trở thành thành viên chính thức của câu lạc bộ những vịnh đẹp nhất thế giới. Ngày nay, nó là một điểm đến phổ biến cho khách du lịch tại Việt Nam, đặc biệt là đối với những người rất yêu thích biển.

Câu 2.3

All of the following are attractions of Lang Co Beach EXCEPT _______.

 • A

  cool, blue and clear sea as crystal

 • B

  its location on the “Central Heritage Road”

 • C

  the National Highway 1A next to it

 • D

  smooth white sand, and full of sunshine

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Thông tin: Lying on the most beautiful curve of the country, Lang Co has almost everything that the nature can offer: green mountains and tropical forests, smooth white sand, full of sunshine and cool, blue and clear sea as crystal, and the average temperature of 25°C in summer. It is an attractive destination for both domestic and international tourists in Vietnam.

Lời giải chi tiết :

Tất cả những điều sau đây là những điểm hấp dẫn của Bãi biển Lăng Cô NGOẠI TRỪ _______.

A.biển mát, xanh và trong vắt như pha lê

B.vị trí của nó trên đường Di sản miền Trung

C.Quốc lộ 1A cạnh đó

 D.cát trắng mịn và đầy nắng

Thông tin: Lying on the most beautiful curve of the country, Lang Co has almost everything that the nature can offer: green mountains and tropical forests, smooth white sand, full of sunshine and cool, blue and clear sea as crystal, and the average temperature of 25°C in summer. It is an attractive destination for both domestic and international tourists in Vietnam.

Tạm dịch: Nằm trên đường cong đẹp nhất của đất nước, Lăng Cô có hầu hết mọi thứ mà thiên nhiên có thể ban tặng: núi xanh và rừng nhiệt đới, cát trắng mịn, tràn ngập ánh nắng và biển mát mẻ, xanh và trong vắt như pha lê, và nhiệt độ trung bình là 25°C vào mùa hè.

Câu 2.4

We can infer from the passage that Lang Co Beach _______.

 • A

  enjoys the harmony of nature and humans

 • B

  is very hot during summer

 • C

  is the most beautiful bay in the world

 • D

  is the first member of the “World’s most beautiful bays” club in Vietnam

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

- Đối với dạng bài suy ra từ đoạn văn thì cần phải đọc tất cả các đáp án 1 lượt

- Xem xét tính đúng sai trong câu bằng cách so với thông tin trong bài

- Dạng bài suy ra sẽ không có sẵn trong bài

Lời giải chi tiết :

Chúng ta có thể suy ra từ đoạn văn rằng Bãi biển Lăng Cô _______.

A.thích sự hài hòa của thiên nhiên và con người:

B.rất nóng trong mùa hè

C.là vịnh đẹp nhất thế giới

D.là thành viên đầu tiên của câu lạc bộ vịnh đẹp nhất thế giới tại Việt Nam

Câu B sai vì thông tin trong bài: the average temperature of 25°C in summer

Câu C sai vì: Lang Co Beach, since June 2009, has become an official member of the “World’s most beautiful bays” club.

Câu D sai vì: It is the third bay of Vietnam, after Ha Long and Nha Trang named in the list 30 most beautiful bays in the globe.

=> A đúng

Câu 2.5

Coming to Lang Co Beach, you can do all of the following activities EXCEPT ______.

 • A

  visiting the nearby fishing village

 • B

  enjoying seafood

 • C

  relaxing and joining in beach games

 • D

  sunbathing on many beautiful beaches    

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Thông tin: This small and peaceful town will give you the most relaxing time and many games at the beach. In addition, you will have good time to enjoy the seafood with various kinds of shrimps, lobster, crab, butter-fish, mackerel fish, oysters, etc. and not far from the beach are some attractions such as Lang Co fishing village, Chan May scenery.

Lời giải chi tiết :

Đến với Bãi biển Lăng Cô, bạn có thể thực hiện tất cả các hoạt động sau NGOẠI TRỪ ______.

A.thăm làng chài gần đó

B.thưởng thức hải sản

C.thư giãn và tham gia các trò chơi trên bãi biển

D.tắm nắng trên nhiều bãi biển đẹp

Thông tin: This small and peaceful town will give you the most relaxing time and many games at the beach. In addition, you will have good time to enjoy the seafood with various kinds of shrimps, lobster, crab, butter-fish, mackerel fish, oysters, etc. and not far from the beach are some attractions such as Lang Co fishing village, Chan May scenery.

Tạm dịch: Thị trấn nhỏ và yên bình này sẽ cho bạn thời gian thư giãn nhất và nhiều trò chơi trên bãi biển. Ngoài ra, bạn sẽ có thời gian thưởng thức hải sản với nhiều loại tôm, tôm hùm, cua, cá bơ, cá thu, sò, v.v. và cách bãi biển không xa là một số điểm tham quan như làng chài Lăng Cô, phong cảnh Chân Mây.

Tạm dịch:

Nằm trên bờ biển miền trung Việt Nam, nơi nổi tiếng với nhiều bãi biển đẹp. Bãi biển Lăng Cô, kể từ tháng 6 năm 2009, đã trở thành thành viên chính thức của câu lạc bộ những vịnh đẹp nhất thế giới. Ngày nay, nó là một điểm đến phổ biến cho khách du lịch tại Việt Nam, đặc biệt là đối với những người rất yêu thích biển.

Với chiều dài xấp xỉ 10km, bãi biển Lăng Cô nằm ở thị xã Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế nằm cạnh quốc lộ 1A và gần đèo Hải Vân.

Nằm trên đường cong đẹp nhất của đất nước, Lăng Cô có hầu hết mọi thứ mà thiên nhiên có thể ban tặng: núi xanh và rừng nhiệt đới, cát trắng mịn, tràn ngập ánh nắng và biển xanh, mát mẻ và trong vắt như pha lê, và nhiệt độ trung bình là 25°C vào mùa hè. Đó là một điểm đến hấp dẫn cho cả khách du lịch trong nước và quốc tế tại Việt Nam. Đây là vịnh thứ ba của Việt Nam, sau Hạ Long và Nha Trang có tên trong danh sách 30 vịnh đẹp nhất toàn cầu.

Có thể nói, không ai có thể cưỡng lại một vẻ đẹp thiên nhiên như thị trấn Lăng Cô. Thị trấn nhỏ và yên bình này sẽ cho bạn thời gian thư giãn nhất và nhiều trò chơi trên bãi biển. Ngoài ra, bạn sẽ có thời gian thưởng thức hải sản với nhiều loại tôm, tôm hùm, cua, cá bơ, cá thu, sò, v.v. và cách bãi biển không xa là một số điểm tham quan như làng chài Lăng Cô, phong cảnh Chân Mây.

Nằm trên con đường di sản Miền Trung, Lăng Cô rất gần với các điểm tham quan nổi tiếng khác như Cố đô Huế, Phố cổ Hội An, Bán đảo Sơn Trà nơi có Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà nổi tiếng và những bãi biển tuyệt đẹp và nhiều hơn nữa.

close