Trắc nghiệm Đọc hiểu Unit 7 Tiếng Anh 9 mới

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Read the passage carefully and choose the correct answer.

 English cuisine encompasses the cooking styles, traditions and recipes associated with England. It has distinctive characteristics of its own, but also shares much with wider British cuisine, partly through the importation of ingredients and ideas from North America, China, and India during the time of the British Empire and as a result of post-war immigration.

Traditional meals have ancient origins, such as bread and cheese, roasted and stewed meats, meat and game pies, boiled vegetables and broths, and freshwater and saltwater fish. The 14th-century English cookbook, The Forme of Cury, contains recipes for these, and dates from the royal court of Richard II.

English cooking has been influenced by foreign ingredients and cooking styles since the Middle Ages. Curry was introduced from the Indian subcontinent and adapted to English tastes from the eighteenth century with Hannah Glasse's  recipe for chicken “currey". French cuisine influenced English recipes throughout the Victorian era. After the rationing of the Second World War, Elizabeth David's 1950 A Book of Mediterranean Food had wide influence, bringing Italian cuisine to English homes. Her success encouraged other cookery writers to describe other styles, including Chinese and Thai cuisine. England continues to absorb culinary ideas from all over the world. 

Câu 1.1

What is the main topic of the passage?

 • A

  The similarities between British cuisine and English cuisine.

 • B

  English cooking Style.

 • C

  The characteristics of Chinese cuisine.

 • D

  The influence of French cuisine on English cuisine.    

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Muốn tìm chủ đề chính (main topic) thì cần:

- Đọc lướt qua đoạn văn

- Tóm ý của từng đoạn

- Mỗi đoạn sẽ nói về 1 khía cạnh của 1 vấn đề.

- Tần suất xuất hiện của từ hoặc cụm từ nào nhiều nhất.

Lời giải chi tiết :

Chủ đề chính của đoạn văn là gì?

A.Điểm tương đồng giữa ẩm thực Anh và ẩm thực Anh.

B.Phong cách nấu ăn của Anh.

C.Đặc điểm của ẩm thực Trung Quốc.

D.Ảnh hưởng của ẩm thực Pháp đến ẩm thực Anh.

Ta nhận thấy nội dung của đoạn văn xoay xung quanh phong cách nấu ăn của Anh.  

Câu 1.2

Why British and English cuisines have many things in common?

 • A

  Chinese cuisine was popular during the time of British Empire.

 • B

  French cuisine influenced both British and English cuisines.

 • C

  Many ingredients and ideas were imported from Britain.

 • D

  It is a result of post-war immigration.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Thông tin: It has distinctive characteristics of its own, but also shares much with wider British cuisine, partly through the importation of ingredients and ideas from North America, China, and India during the time of the British Empire and as a result of post-war immigration.

Lời giải chi tiết :

Tạm dịch câu hỏi và đáp án:

Tại sao ẩm thực Anh và vương quốc Anh có nhiều điểm chung?

A.Một món ăn Trung Quốc đã phổ biến trong thời của Đế quốc Anh.

B.Ẩm thực Pháp ảnh hưởng đến cả ẩm thực Anh và Anh.

C.Nhiều thành phần và ý tưởng được nhập khẩu từ Anh.

D.Đó là kết quả của việc nhập cư sau chiến tranh.

Thông tin: It has distinctive characteristics of its own, but also shares much with wider British cuisine, partly through the importation of ingredients and ideas from North America, China, and India during the time of the British Empire and as a result of post-war immigration.

Nó có những đặc điểm riêng biệt, nhưng cũng có nhiều điểm chung với ẩm thực Anh, một phần thông qua việc nhập khẩu nguyên liệu và ý tưởng từ Bắc Mỹ, Trung Quốc và Ấn Độ trong thời gian Anh là một đế quốc và là kết quả của việc nhập cư sau chiến tranh.

Câu 1.3

What kinds of food are included in an English traditional meal?

 • A

  Roasted meats, fried vegetables and seafood.

 • B

  Bread and cheese, deep-fried meats and fish.

 • C

  Stewed meats, bread and Cheese, and fish.

 • D

  Birthday cakes, boiled broths and fish.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Thông tin: Traditional meals have ancient origins, such as bread and cheese, roasted and stewed meats, meat and game pies, boiled vegetables and broths, and freshwater and saltwater fish.

Lời giải chi tiết :

Tạm dịch câu hỏi và đáp án:

Những loại thực phẩm được bao gồm trong một bữa ăn truyền thống của Anh?

A.Thịt nướng, rau xào và hải sản.

B.Bánh mì và phô mai, thịt và cá chiên giòn.

C.Thịt hầm, bánh mì và phô mai, và cá.

D.Bánh sinh nhật, nước dùng luộc và cá.

Thông tin: Traditional meals have ancient origins, such as bread and cheese, roasted and stewed meats, meat and game pies, boiled vegetables and broths, and freshwater and saltwater fish.

(Các bữa ăn truyền thống có nguồn gốc cổ xưa, như bánh mì và phô mai, thịt nướng và thịt hầm, bánh nướng thịt, rau luộc và nước dùng, và nước ngọt và cá nước mặn.)

Câu 1.4

Which statement is not true according to the passage?

 • A

  There are some similarities between British cuisine and English cuisine.

 • B

  We can find recipes for traditional meals on The Forme of Cury.

 • C

  English cuisine is not influenced by any other cuisine.

 • D

  Elizabeth David’s book was published before the Second World War.  

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Thông tin: English cooking has been influenced by foreign ingredients and cooking styles since the Middle Ages.

Lời giải chi tiết :

Tạm dịch câu hỏi và đáp án:

Phát biểu nào không đúng theo đoạn văn?

A.Có một số điểm tương đồng giữa ẩm thực Anh và ẩm thực Anh.

B.Chúng ta có thể tìm thấy công thức cho các bữa ăn truyền thống trên The Forme of Cury.

C.Ẩm thực Anh không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ nền ẩm thực nào khác.

D.Cuốn sách David David David được xuất bản trước Thế chiến thứ hai.

Thông tin: English cooking has been influenced by foreign ingredients and cooking styles since the Middle Ages.

Ẩm thực Anh đã bị ảnh hưởng bởi các nguyên liệu từ nước ngoài và phong cách nấu ăn kể từ thời trung cổ.

Câu 1.5

What is the main purpose of the last paragraph?

 • A

  French cuisine’s impact on English cooking.

 • B

  The influence of Elizabeth David’s book.

 • C

  Traditional English cooking.

 • D

  The influence of other cuisines on English cooking.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Câu hỏi: Mục đích chính của đoạn cuối là gì?

- Đọc thật kĩ đoạn cuối.

- Người viết phân tích những gì trong đoạn này.

Lời giải chi tiết :

Tạm dịch câu hỏi và đáp án:

Mục đích chính của đoạn cuối là gì?

A.Ẩm thực Pháp ảnh hưởng đến ẩm thực Anh.

B.Ảnh hưởng của cuốn sách Elizabeth David.

C.Nấu ăn truyền thống Anh.

D.Ảnh hưởng của các món ăn khác đến ẩm thực Anh.

Thông tin: Trong đoạn cuối, chúng ta nhận thấy tác giả phân tích tâm ảnh hưởng của nhiều nền ẩm thực trên thế giới (Pháp, Ân Độ,…) lên Anh => đáp án đúng là D

Tạm dịch bài:

Ẩm thực vương quốc Anh bao gồm các phong cách và công thức nấu ăn truyền thống gắn liền với vương quốc Anh. Nó có những đặc điểm riêng biệt, nhưng cũng có nhiều điểm chung với ẩm thực Anh, một phần thông qua việc nhập khẩu nguyên liệu và ý tưởng từ Bắc Mỹ, Trung Quốc và Ấn Độ trong thời gian Anh là một đế quốc và là kết quả của việc nhập cư sau chiến tranh.

Các bữa ăn truyền thống có nguồn gốc cổ xưa, như bánh mì và phô mai, thịt nướng và thịt hầm, bánh nướng thịt, rau luộc và nước dùng, và nước ngọt và cá nước mặn. Cuốn sách nấu ăn bằng tiếng Anh ở thế kỷ 14, The Forme of Cury, chứa các công thức nấu ăn cho những món này, và có niên đại từ triều đình Richard II.

Ẩm thực Anh đã bị ảnh hưởng bởi các nguyên liệu từ nước ngoài và phong cách nấu ăn kể từ thời trung cổ. Cà ri được giới thiệu từ tiểu lục địa Ấn Độ và thích nghi với thị hiếu của người Anh từ thế kỷ thứ mười tám với công thức của Hannah Glasse cho món gà hầm cà ri". Ẩm thực Pháp ảnh hưởng đến các công thức nấu ăn của Anh trong suốt thời kỳ Victoria. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Elizabeth David Thực phẩm Địa Trung Hải có ảnh hưởng rộng lớn, đưa ẩm thực Ý đến nhà Anh. Thành công của cô đã khuyến khích các nhà văn nấu ăn khác mô tả các phong cách khác, bao gồm cả ẩm thực Trung Quốc và Thái Lan. Anh tiếp tục tiếp thu các ý tưởng ẩm thực từ khắp nơi trên thế giới.

Câu hỏi 2 :

Read the passage carefully and choose the correct answer.

POPCORN

Indians in North and South America ate popcorn thousands of years ago. Scientists found some ears of popcorn in New Mexico, a state in the United States. They were 5,600 years old. Farmers probably learned to raise popcorn first before they planted other kinds of corn. Farmers now raise popcorn in the United States, Australia, Argentina, South Africa, and southern Europe.

Corn was an important food for the Indians. It was also important for their religion. When Columbus and other Europeans visited the New World, they saw this. When the Indians and Europeans had their first Thanksgiving, they ate popcorn. Today Thanksgiving is an important holiday in the United States but people don’t usually eat popcorn for this holiday now.

Many Europeans and Indians fought wars with each other. When a war finished, the Indians brought popcorn as a sign of peace.

In the 1920s, people started selling popcorn at movies. Now most movie theaters in the United States sell popcorn. Popcorn and movies go together very well. During the Second World War, American soldiers in the army taught Europeans to eat popcorn.

Is popcorn good for you? Yes, it is. However, some people put a lot of salt and butter or vegetable oil on it. It tastes good that way, but it is not very good for you.

Câu 2.1

How was corn important to Indians?

 • A

  Corn was an important food for the Indians and it was also important for their religion.

 • B

  Indian Farmers now raise popcorn everywhere in the US.

 • C

  It used to be appear in Thanksgiving for many years.

 • D

  It was eaten all over the world.  

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Thông tin: Corn was an important food for the Indians. It was also important for their religion.

Lời giải chi tiết :

Tạm dịch câu hỏi và các đáp án:

Ngô quan trọng như thế nào đối với người Ấn Độ?

A.Ngô là một thực phẩm quan trọng đối với người Ấn Độ và nó cũng quan trọng đối với tôn giáo của họ. .

B.Nông dân Ấn Độ hiện đang trồng bỏng ngô ở khắp mọi nơi tại Hoa Kỳ.

C.Nó từng xuất hiện trong Lễ Tạ ơn trong nhiều năm.

D.Nó đã được ăn trên toàn thế giới.

Thông tin: Corn was an important food for the Indians. It was also important for their religion.

Ngô là một thực phẩm quan trọng đối với người Ấn Độ. Nó cũng quan trọng đối với tôn giáo của họ.

Câu 2.2

Why did Indians give popcorn to Europeans at the end of a war?

 • A

  Because they wanted to sell them at a high price.

 • B

  Popcorn was considered a way of putting “ end to the war.

 • C

  Indians gave popcorn to Europeans as a sign of peace.

 • D

  They simply introduced it to europeans.  

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Thông tin: “When a war finished, the Indians brought popcorn as a sign of peace.”

Lời giải chi tiết :

Tạm dịch câu hỏi và các đáp án:

Tại sao người Ấn Độ tặng bỏng ngô cho người châu Âu khi kết thúc chiến tranh?

A.Bởi vì họ muốn bán chúng với giá cao.

B.Bỏng ngô được coi là một cách để kết thúc cuộc chiến.

C.Người Ấn Độ đã cho bỏng ngô cho người châu Âu như một dấu hiệu của hòa bình.

D.Họ chỉ đơn giản là giới thiệu nó với người châu Âu.

Thông tin:

When a war finished, the Indians brought popcorn as a sign of peace.

Khi một cuộc chiến kết thúc, người Ấn Độ đã mang bỏng ngô như một dấu hiệu của hòa bình.

Câu 2.3

When did movie theaters start selling popcorn?

 • A

  When Indians were fed up with it for their meals.

 • B

  People started selling popcorn at movies in the 1920s.

 • C

  During the Second World War

 • D

  Once the war ended. 

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Thông tin: “In the 1920s, people started selling popcorn at movies.”

Lời giải chi tiết :

Tạm dịch câu hỏi và các đáp án:

Khi nào các rạp chiếu phim bắt đầu bán bỏng ngô?

A.Khi người Ấn chán ngấy với nó cho bữa ăn của họ.

B.Mọi người bắt đầu bán bỏng ngô tại các bộ phim vào những năm 1920.

C.Trong Thế chiến thứ hai

D.Một khi chiến tranh kết thúc.

Thông tin: “In the 1920s, people started selling popcorn at movies.”

Vào những năm 1920, người ta bắt đầu bán bỏng ngô tại các rạp chiếu phim.

Câu 2.4

Where do farmers grow popcorn?

 • A

  In the US

 • B

  In Asian countries

 • C

  In the United States, Australia, Argentina, South Africa, and southern Europe

 • D

  In European countries only

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Thông tin: “Farmers now raise popcorn in the United States, Australia, Argentina, South Africa, and southern Europe.”

Lời giải chi tiết :

Tạm dịch câu hỏi và các đáp án:

Nông dân trồng bỏng ngô ở đâu?

A.Ở Mỹ

B.Ở các nước châu Á

C.Tại Hoa Kỳ, Úc, Argentina, Nam Phi và Nam Âu

D.Chỉ ở các nước châu Âu

Thông tin:

Farmers now raise popcorn in the United States, Australia, Argentina, South Africa, and southern Europe.

Nông dân hiện đang trồng bỏng ngô ở Hoa Kỳ, Úc, Argentina, Nam Phi và Nam Âu.

Câu 2.5

Why is popcorn not very good for you?

 • A

  Some people put a lot of salt and butter or vegetable oil on it.

 • B

  They are rather expensive and not good for your health.

 • C

  It tastes so bad

 • D

  you can’t put it down during the movie.   

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Thông tin: “However, some people put a lot of salt and butter or vegetable oil on it. It tastes good that way, but it is not very good for you.”

Lời giải chi tiết :

Tại sao bỏng ngô không tốt cho bạn?

A.Một số người cho nhiều muối và bơ hoặc dầu thực vật vào đó.

B.Chúng khá đắt và không tốt cho sức khỏe của bạn.

C.Nó có vị rất tệ

D.bạn có thể đặt nó xuống trong suốt bộ phim.

Thông tin: “However, some people put a lot of salt and butter or vegetable oil on it. It tastes good that way, but it is not very good for you.”

Tuy nhiên, một số người cho rất nhiều muối và bơ hoặc dầu thực vật vào nó. Điều này khiến bỏng ngô ngon hơn, nhưng nó không tốt cho bạn.

Tạm dịch:

BẮP RANG BƠ

Người Ấn Độ ở Bắc và Nam Mỹ đã ăn bỏng ngô từ hàng ngàn năm trước. Các nhà khoa học tìm thấy một ít bỏng ngô ở New Mexico, một tiểu bang ở Hoa Kỳ. Chúng đã 5.600 tuổi. Nông dân có lẽ đã học cách tạo bỏng ngô trước khi họ trồng các loại ngô khác. Nông dân hiện đang trồng bỏng ngô ở Hoa Kỳ, Úc, Argentina, Nam Phi và Nam Âu.

Ngô là một thực phẩm quan trọng đối với người Ấn Độ. Nó cũng quan trọng đối với tôn giáo của họ. Khi Columbus và những người châu Âu khác đến thăm Tân thế giới, họ đã thấy điều này. Khi người Ấn Độ và châu Âu có Lễ Tạ ơn đầu tiên, họ đã ăn bỏng ngô. Ngày nay Lễ Tạ ơn là một ngày lễ quan trọng ở Hoa Kỳ nhưng mọi người thường không ăn bỏng ngô cho ngày lễ này.

Nhiều người châu Âu và Ấn Độ đã chiến đấu với nhau. Khi một cuộc chiến kết thúc, người Ấn Độ đã mang bỏng ngô như một dấu hiệu của hòa bình.

Vào những năm 1920, người ta bắt đầu bán bỏng ngô tại các rạp chiếu phim. Bây giờ hầu hết các rạp chiếu phim ở Hoa Kỳ đều bán bỏng ngô. Bỏng ngô và phim đi cùng nhau rất tốt. Trong Thế chiến thứ hai, những người lính Mỹ trong quân đội đã dạy người châu Âu ăn bỏng ngô.

Bỏng ngô có tốt cho bạn không? Có chứ, đúng là như vậy. Tuy nhiên, một số người cho rất nhiều muối và bơ hoặc dầu thực vật vào nó. Điều này khiến bỏng ngô ngon hơn, nhưng nó không tốt cho bạn.

close