Tiếng Anh lớp 3 Vocabulary 2B Unit 1 trang 20 Explore Our World

1. Look and listen. Repeat. 2. Point and say. 3. Play Read my lips.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Look and listen. Repeat.

(Nhìn và nghe. Nhắc lại.)

a chair: ghế

a desk: bàn học, bàn làm việc

a picture: bức tranh

a backpack: ba lô

Bài 2

2. Point and say.

(Chỉ và nói.)

Bài 3

3. Play Read my lips.

(Trò chơi “Đọc khẩu hình”.)

Chair. It's a chair.(Cái ghế. Nó là cái ghế.)

Phương pháp giải:

Cách chơi: Một bạn sẽ nói thầm, một bạn sẽ quan sát thật kĩ để hiểu được bạn đó nói gì qua cử động của môi.

Quảng cáo
close