Tiếng Anh lớp 3 Text A Unit 5 trang 94 Explore Our World

1. Listen and read. TR: B44.2. Read and circle.3. Ask and answer.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen and read. TR: B44

(Nghe và đọc.)

Bài nghe:

Clothes are fun!

People wear special clothes on special days. In Việt Nam, people wear áo dài. In Korea, people wear

jackets and long skirts. In Turkey, people wear pants, long robes, and jackets.

Dịch:

Trang phục thật vui!

Người ta mặc trang phục đặc biệt trong những ngày đặc biêt. Ở Việt Nam, người ta mặc áo dài. Ở Hàn

Quốc, người ta mặc áo khoác và chân váy dài. Ở Thổ Nhĩ Kỳ, người ta mặc quần dài, váy dài và áo khoác.
Bài 2

2. Read and circle.

(Đọc và khoanh tròn.)


Lời giải chi tiết:

Lời giải chi tiết:

1. People wear áo dài in Việt Nam.                                         Yes                 No

    (Người ta mặc áo dài ở Việt Nam.)

2. People wear long robes in Korea.                                        Yes                 No

    (Người ta mặc những chiếc váy dài ở Hàn Quốc.)

3. People wear jackets in Korea and Turkey.                             Yes                 No

    (Người ta mặc áo khoác ở Hàn Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ.)


Bài 3

3. Ask and answer.

(Hỏi và trả lời.)


Lời giải chi tiết:

Lời giải chi tiết:

- What are you wearing?

   I’m wearing a white shirt, blue pants, and black shoes.

Dịch:

- Bạn đang mặc gì?

  Tôi đang mặc áo sơ mi trắng, quần xanh, và mang đôi giày đen.


Quảng cáo
close