Tiếng Anh lớp 3 The sounds of English A Unit 1 trang 26 Explore Our World

1. Listen and repeat. 2. Listen and sing. 3. Play a game.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen and repeat.

(Nghe và lặp lại.)

oo

school (trường học)

too (quá, cũng)

Bài 2

2. Listen and sing.

(Nghe và hát.)

This is my school. (Đây là trường của tôi.)

This is your school. (Đây là trường của tôi.)

This is my school. (Đây là trường của tôi.)

I like my school. (Tôi yêu thích trường của tôi.)

Bài 3

3. Play a game.

(Chơi trò chơi.)

Phương pháp giải:

Cách chơi: Vẽ bàn trò chơi như hình trên, lắc xúc xắc được số mấy thì  bạn gái sẽ phải di chuyển số bước giống vậy. Ví dụ, lắc xí ngầu được 2, bạn gái sẽ từ ô bắt đầu “START” di chuyển lên 2 bước, đứng tại ô “oo” và đọc to từ tại ô đó.

Quảng cáo
close