Tiếng Anh lơp 3 Vocabulary 1B Unit 7 trang 117 Explore Our World

1. Look and listen. Repeat. TR. B71.2. Listen, point. Say. TR. B72.3. Say and draw.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Look and listen. Repeat. TR. B71

(Nhìn và nghe. Nhắc lại.)Bài 2

2. Listen, point. Say. TR. B72

(Nghe, chỉ. Nói.)

Bài nghe:

hair: tóc

an eye: con mắt (số ít) 

an ear: tai (số ít)

a mouth: cái miệng

a nose: cái mũi

Bài 3

3. Say and draw.

(Nói và vẽ.)

Phương pháp giải:

Phương pháp:

*Một bạn sẽ yêu cầu vẽ một bộ phận trên cơ thể, một bạn sẽ vẽ.

Ví dụ, bạn gái yêu cầu vẽ 2 con mắt: “Draw two eyes.”


Quảng cáo
close