Tiếng Anh lớp 3 Vocabulary 1A Unit 8 trang 130 Explore Our World

1. Look and listen. Repeat. TR. B90.2. Listen and point. Say. TR. B91.3. Play a game.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Look and listen. Repeat. TR. B90

(Nhìn và nghe. Nhắc lại.)


Bài 2

2. Listen and point. Say. TR. B91

(Nghe và chỉ. Nói.)

Bài nghe:

a banana: môt quả chuối

an apple: một quả táo

a cookie: một cái bánh quy

an egg: một quả trứng

a sandwich: một cái bánh mì kẹp

Bài 3

3. Play a game.

(Chơi trò chơi.)

Cách chơi: 

Một bạn sẽ dùng hành động để diễn tả, bạn còn lại sẽ đặt câu hỏi để đoán đó là gì.

Ví dụ, bạn trai sẽ diễn tả, bạn gái đoán là bánh mì kẹp “Is it a sandwich? Vì đáp án chính xác nên bạn trai

trả lời “Yes, it is

Quảng cáo
close