Tiếng Anh lớp 3 Vocabulary 1A Unit 3 trang 50 Explore Our World

1. Look and listen. Repeat.2. Listen, point and say. 3. Play a game.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Look and listen. Repeat.

(Nhìn và nghe. Nhắc lại.)

Bài 2

2. Listen, point and say.

(Nghe, chỉ và nói.)

Lời giải chi tiết:

father: bố, ba

mother: mẹ

sister: chị gái, em gái

brother: anh trai, em trai

me: tôi

Bài 3

3. Play a game.

(Chơi trò chơi.)

Phương pháp giải:

Cách chơi: Một bạn điều khiển trò chơi sẽ đưa ra thẻ hình về gia đình (father, mother, brother, sister…) và các bạn tham gia chơi xếp thành một hàng dài, đứng quay lưng lại phía người điều khiển. Bắt đầu trò chơi, người điều khiển cho một bạn đứng kế bên quay lại để xem hình, bạn đó nhìn nhanh đó là hình gì (ví dụ “There is a brother.”), rồi nói thầm cho người kế mình nghe, các bạn lần lượt nói truyền tai nhau cho đến khi tới bạn cuối cùng. Và bạn cuối có nhiệm vụ đọc to đáp án cho mọi người cùng nghe.

Quảng cáo
close