Trắc nghiệm Kĩ năng nghe Unit 10 Tiếng Anh 11 mới

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :
Con hãy tích vào ô đúng hoặc sai cho mỗi câu (khẳng định) dưới đây.

Listen to the conversation and do the exercises to practise and improve your listening skills.

Are the sentences true or false? 

 

Question 1. Dan gets up early.

Đúng
Sai

Question 2. He has a small breakfast.

Đúng
Sai

Question 3. He's a student.

Đúng
Sai

Question 4. Dan has lunch at home.

Đúng
Sai

Question 5. He goes swimming after classes.

Đúng
Sai

Question 6. Dan watches TV or goes on the internet before bed.

Đúng
Sai
Đáp án của giáo viên lời giải hay

Question 1. Dan gets up early.

Đúng
Sai

Question 2. He has a small breakfast.

Đúng
Sai

Question 3. He's a student.

Đúng
Sai

Question 4. Dan has lunch at home.

Đúng
Sai

Question 5. He goes swimming after classes.

Đúng
Sai

Question 6. Dan watches TV or goes on the internet before bed.

Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Từ vựng

Lời giải chi tiết :

Câu 1: Dan thức dậy sớm.

Thông tin: Dan:  Oh, I get up very early.

=> đúng

Câu 2: Anh ấy có bữa ăn sáng nhẹ.

Thông tin: Dan: I have a big breakfast: cereals, toast, bacon and eggs and orange juice.

Câu 3: Anh ấy là một sinh viên => đúng

Thông tin: Dan:  At 11 o’clock I go to university.

=> sai

Câu 4: Dan ăn trưa ở nhà.

Thông tin: Dan:  I have lunch at about 2 o’clock at the university.

=> sai

Câu 5. Anh ấy đi bơi sau giờ học.

Thông tin: Interviewer:  What do you do after classes?

Dan:  Sometimes I go to the gym and sometimes I meet my friends at a café.

=> sai

Câu 6. Dan xem TV hoặc lướt web trước khi đi ngủ.

Thông tin: Dan:  I have dinner at 7 o’clock, then I watch TV or go online and I usually go to bed at 10 o’clock.

=> đúng

Interviewer:  Hello, Dan.

Dan:  Hi.

Interviewer:  Can you tell me about a typical day in your life for the school magazine?

Dan:  Yeah, sure.

Interviewer:  So, what time do you get up?

Dan:  Oh, I get up very early. I get up every day at 5 o’clock and go to the pool. Then I swim from 6 o’clock to 8 o’clock.

Interviewer:  You get up at 5 o’clock? Wow, that’s early!

Dan:  Yeah. Then at 8 o’clock I have a shower, I get dressed and I have breakfast. I have a big breakfast: cereals, toast, bacon and eggs and orange juice.

Interviewer:  What do you do after breakfast?

Dan:  At 11 o’clock I go to university. I’m studying sports science and I have classes from 11 o’clock to 4 o’clock.

Interviewer:  When do you have lunch?

Dan:  I have lunch at about 2 o’clock at the university.

Interviewer:  What do you do after classes?

Dan:  Sometimes I go to the gym and sometimes I meet my friends at a café.

Interviewer:  What time do you have dinner?

Dan:  I have dinner at 7 o’clock, then I watch TV or go online and I usually go to bed at 10 o’clock.

Interviewer:  Thanks, Dan. That’s a busy day!

Người phỏng vấn: Xin chào, Dan.

Dan: Xin chào.

Người phỏng vấn: Bạn có thể kể cho tôi nghe về một ngày điển hình trong cuộc sống của bạn cho tạp chí trường không?

Dan: Vâng, chắc chắn rồi.

Người phỏng vấn: Bạn thức dậy lúc mấy giờ?

Dan: Ồ, mình thức dậy rất sớm. Mỗi ngày mình thức dậy mỗi ngày lúc 5 giờ và đi đến hồ bơi. Sau đó, mình bơi từ 6 giờ đến 8 giờ.

Người phỏng vấn: Bạn thức dậy lúc 5 giờ sáng? Wow, sớm quá!

Dan: Vâng. Sau đó, lúc 8 giờ, mình đi tắm, thay quần áo và ăn sáng. Mình ăn sáng khá nhiều: ngũ cốc, bánh mì nướng, thịt xông khói với trứng và nước cam.

Người phỏng vấn: Bạn làm gì sau bữa sáng?

Dan: Lúc 11 giờ mình đi học. Mình đang nghiên cứu khoa học thể thao và mình có các lớp học từ 11 giờ đến 4 giờ.

Người phỏng vấn: Bạn ăn trưa vào lúc nào?

Dan: Mình ăn trưa vào khoảng 2 giờ tại trường đại học.

Người phỏng vấn: Bạn làm gì sau giờ học?

Dan: Thỉnh thoảng mình đi đến phòng tập thể dục và đôi khi mình gặp bạn bè tại một quán cà phê.

Người phỏng vấn: Bạn ăn tối lúc mấy giờ?

Dan: Mình ăn tối lúc 7 giờ, sau đó mình xem TV hoặc lên mạng và mình thường đi ngủ lúc 10 giờ.

Người phỏng vấn: Cảm ơn, Dan. Bạn có một ngày thật bận rộn!

Câu hỏi 2 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Listen to John Keith, a fitness instructor, talking about four types of physical activity. Listen carefully and fill in the blanks with ONE word for each blank.

My name's John Keith and I've been a fitness instructor for more than ten years. Today I'd like to talk about the precautions we all need to take when doing different types of physical activity.

Aerobic exercise seems very simple and easy to do. However, studies have shown that if you do your (1)

outdoors in the hot and sunny weather, your body can overheat and lose a lot of fluid. This can lead to heat stroke. You should drink a glass of water before a workout and then pase regularly to drink more. You should also exercise early in the (2)

when it's not too hot.

Next is swimming. It's very important to be safe in the water. Swimming pools may look safe, but you should always (3)

the pool water before jumping in. Cold water can make your blood pressure and heart rate go (4)

. Make sure you have warmed up your body by stretching or jumping. Don't swim in bad weather, especially in rivers, lakes or the sea. If you are swimming and lightning strikes, you risk serious (5)

or death.

Now, how about yoga? This exercise may look easy and suitable for people of all (6)

. However, if it's not done properly, it can do more (7)

than good. You need to do some warm-up exercise such as stretching before you start your yoga practice. This will relax your (8)

and prevent any damage to your joints.

The last type of physical activity is fitness (9)

. First, you need good (10)

to keep you comfortable and pain-free. Next, when you walk, don't look at your feet. This will slow you down and cause back pain. Finally, remember to bring water with you and drink at least 150 ml for every 15 minutes of walking.

That's all from me for today. Hope you find these safety precautions useful. Thanks for listening.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

My name's John Keith and I've been a fitness instructor for more than ten years. Today I'd like to talk about the precautions we all need to take when doing different types of physical activity.

Aerobic exercise seems very simple and easy to do. However, studies have shown that if you do your (1)

outdoors in the hot and sunny weather, your body can overheat and lose a lot of fluid. This can lead to heat stroke. You should drink a glass of water before a workout and then pase regularly to drink more. You should also exercise early in the (2)

when it's not too hot.

Next is swimming. It's very important to be safe in the water. Swimming pools may look safe, but you should always (3)

the pool water before jumping in. Cold water can make your blood pressure and heart rate go (4)

. Make sure you have warmed up your body by stretching or jumping. Don't swim in bad weather, especially in rivers, lakes or the sea. If you are swimming and lightning strikes, you risk serious (5)

or death.

Now, how about yoga? This exercise may look easy and suitable for people of all (6)

. However, if it's not done properly, it can do more (7)

than good. You need to do some warm-up exercise such as stretching before you start your yoga practice. This will relax your (8)

and prevent any damage to your joints.

The last type of physical activity is fitness (9)

. First, you need good (10)

to keep you comfortable and pain-free. Next, when you walk, don't look at your feet. This will slow you down and cause back pain. Finally, remember to bring water with you and drink at least 150 ml for every 15 minutes of walking.

That's all from me for today. Hope you find these safety precautions useful. Thanks for listening.

Phương pháp giải :

(1) sau tính từ sở hữu (your) +  danh từ 

(2) in the + N chỉ thời gian/ nơi chốn

(3) should + V => cần một động từ 

(4) từ cần điền đứng cuối câu, sau động từ => cần trạng từ hoặc giới từ (tạo thành cụm động từ)

(5) "or" dùng để nối từ/cụm từ có cùng từ loại, "death" là danh từ => từ cần điền là một danh từ 

(6) "all" + N số nhiều

(7) more +N + than + N (nhiều cái gì hơn cái gì) => chỗ cần điền là một danh từ 

(8) sau tính từ sở hữu (your) + danh từ

(9) chỗ cần điền đóng vai trò tân ngữ => cần 1 danh từ đi với fitness để tạo thành cụm danh từ 

(10) chỗ cần điền đứng sau tính từ => cần 1 danh từ 

Lời giải chi tiết :

My name's John Keith and I've been a fitness instructor for more than ten years. Today I'd like to talk about the precautions we all need to take when doing different types of physical activity.

Aerobic exercise seems very simple and easy to do. However, studies have shown that if you do your workout outdoors in the hot and sunny weather, your body can overheat and lose a lot of fluid. This can lead to heat stroke. You should drink a glass of water before a workout and then pase regularly to drink more. You should also exercise early in the morning when it's not too hot.

Next IS swimming. It's verv important to be safe in the water. Swimming pools may look safe, but you should always test the pool water before jumping in. Cold water can make your blood pressure and heart rate go up. Make sure you have warmed up your body by stretching or jumping. Don't swim in bad weather, especially in rivers, lakes or the sea. If you are swimming and lightning strikes, vou risk serious injury or death.

Now, how about yoga? This exercise may look easy and suitable for people of all ages. However, if it's not done properly, it can do more harm than good. You need to do some warm-up exercise such as stretching before you start your yoga practice. This will relax your muscles and prevent any damage to your joints.

The last type of physical activity is fitness walking. First, you need good shoes to keep you comfortable and pain-free. Next, when you walk, don't look at your feet. This will slow you down and cause back pain. Finally, remember to bring water with you and drink at least 150 ml for every 15 minutes of walking.

That's all from me for today. Hope you find these safety precautions useful. Thanks for listening.

Tên tôi là John Keith và tôi đã là một giảng viên thể dục trong hơn mười năm. Hôm nay tôi muốn nói về những biện pháp phòng ngừa mà tất cả chúng ta cần phải làm khi thực hiện các hoạt động thể chất khác nhau.

Tập thể dục aerobic dường như rất đơn giản và dễ dàng để tập. Tuy nhiên, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng nếu bạn luyện tập ngoài trời trong thời tiết nắng nóng, cơ thể bạn có thể bị quá nóng và mất rất nhiều nước. Điều này có thể dẫn đến đột quỵ vì nóng. Bạn nên uống một cốc nước trước khi tập luyện và sau đó thường xuyên uống nhiều hơn. Bạn cũng nên tập thể dục vào sáng sớm khi trời không quá nóng.

Tiếp theo bơi. Rất quan trọng để được an toàn trong nước. Bể bơi có thể trông an toàn, nhưng bạn nên luôn luôn kiểm tra nước hồ bơi trước khi xuống. Nước lạnh có thể làm cho huyết áp và nhịp tim tăng lên. Hãy chắc chắn rằng bạn đã làm ấm cơ thể của bạn bằng cách kéo dài hoặc nhảy. Đừng bơi trong thời tiết xấu, đặc biệt là ở sông, hồ hoặc biển. Nếu bạn đang bơi và sét đánh, bạn sẽ bị thương tích nghiêm trọng hoặc chết.

Bây giờ, còn yoga thì sao? Bài tập này có vẻ dễ dàng và phù hợp với mọi người ở mọi lứa tuổi. Tuy nhiên, nếu nó không được tập đúng, nó có thể có hại nhiều hơn lợi. Bạn cần phải tập một số bài tập khởi động như dãn cơ trước khi bạn bắt đầu tập yoga. Điều này sẽ thư giãn cơ bắp của bạn và ngăn ngừa bất kỳ tổn thương nào cho khớp của bạn.

Loại hoạt động thể chất cuối cùng là đi bộ thể dục. Trước tiên, bạn cần giày dép tốt để giữ cho bạn thoải mái và không đau. Tiếp theo, khi bạn đi bộ, đừng nhìn vào đôi chân của bạn. Điều này sẽ làm bạn chậm lại và gây ra đau lưng. Cuối cùng, nhớ mang theo nước và uống ít nhất 150 ml mỗi 15 phút đi bộ.

Đó là tất cả chia sẻ của tôi cho ngày hôm nay. Hy vọng bạn tìm thấy những biện pháp phòng ngừa an toàn hữu ích. Cảm ơn vì đã lắng nghe.

close