Toán lớp 3 trang 81 - Nhiệt độ. Đo nhiệt độ - SGK Chân trời sáng tạo

Đọc rồi viết nhiệt độ (theo mẫu). Đo nhiệt độ trong phòng học, ngoài phòng học

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Đọc rồi viết nhiệt độ (theo mẫu).

Phương pháp giải:

Quan sát mức thủy ngân trên mỗi nhiệt kế rồi đọc nhiệt độ trong mỗi trường hợp trên.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Đo nhiệt độ trong phòng học, ngoài phòng học.

Phương pháp giải:

Học sinh thực hành đo nhiệt độ trong phòng học, ngoài phòng học.

Quảng cáo
close