Toán lớp 3 trang 72 - Diện tích hình chữ nhật - SGK Chân trời sáng tạo

Quan sát bức tranh hình chữ nhật dưới đây và thực hiện yêu cầu.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Thực hành

Video hướng dẫn giải

Bài 1

Thực hành trên giấy kẻ ô vuông.

a) Vẽ rồi tô màu các hình chữ nhật theo mẫu.

b) Tính diện tích mỗi hình chữ nhật trên.


Phương pháp giải:

a) Vẽ rồi tô màu các hình chữ nhật theo mẫu.

b) tính diện tích hình chữ nhật ta lấy chiều dài nhân chiều rộng (cùng đơn vị đo).

Lời giải chi tiết:

a) Học sinh tự thực hành.

b)

Hình chữ nhật màu xanh có chiều dài là 3 cm, chiều rộng là 2 cm.

Diện tích hình chữ nhật màu xanh là:

              3 x 2 = 6 (cm2)

Hình chữ nhật màu hồng có chiều dài là 4 cm, chiều rộng là 3 cm.

Diện tích hình chữ nhật màu hồng là:

            4 x 3 = 12 (cm2)

               Đáp số: a) 6 cm2

                            b) 12 cm2

Luyện tập

Video hướng dẫn giải

Bài 1

Số?

Phương pháp giải:

Muốn tính diện tích hình chữ nhật ta lấy chiều dài nhân chiều rộng (cùng đơn vị đo).

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Tính (theo mẫu)

Phương pháp giải:

- Muốn tính diện tích hình chữ nhật ta lấy chiều dài nhân chiều rộng (cùng đơn vị đo).

- Muốn tính chu vi hình chữ nhật ta lấy chiều dài cộng chiều rộng (cùng đơn vị đo) rồi nhân với 2.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Quan sát bức tranh hình chữ nhật dưới đây và thực hiện yêu cầu.

a) Số?

b) Tính

Diện tích bức tranh.

Chu vi bức tranh.

Phương pháp giải:

a) Quan sát tranh rồi ước lượng chiều dài, chiều rộng của bức tranh. Sau đó dùng thước kẻ đo chiều dài, chiều rộng của bức tranh.

b) - Muốn tính diện tích hình chữ nhật ta lấy chiều dài nhân chiều rộng (cùng đơn vị đo).

- Muốn tính chu vi hình chữ nhật ta lấy chiều dài cộng chiều rộng (cùng đơn vị đo) rồi nhân với 2.

Lời giải chi tiết:

a)

b) Diện tích bức tranh là

10 x 8 = 80 (cm2)

Chu vi bức tranh là

(10 + 8) x 2 = 36 (cm)

Đáp số: Diện tích: 80 cm2

             Chu vi 36 cm

Quảng cáo
close