Toán lớp 3 trang 13 - Tìm số bị trừ, tìm số trừ - SGK Kết nối tri thức

Tìm số bị trừ. Tìm số trừ

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Thực hành

Video hướng dẫn giải

Bài 1

Tìm số bị trừ.

Phương pháp giải:

Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.

Lời giải chi tiết:

a) ? – 18 = 23

    23 + 18 = 41

Vậy số bị trừ là 41.

b) ? – 34 = 51

    51 + 34 = 85

Vậy số bị trừ là 85.

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Tìm số trừ.

Phương pháp giải:

Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.

Lời giải chi tiết:

a) 26 - ? = 19

26 – 19 = 7

Vậy số trừ là 7.

b, 72 - ? = 40

72 – 40 = 32

Vậy số trừ là 32.

Luyện tập

Video hướng dẫn giải

Số?

Phương pháp giải:

- Muốn tìm hiệu ta lấy số bị trừ trừ đi số trừ.

- Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.

- Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.

Lời giải chi tiết:

Quảng cáo
close