Toán lớp 3 trang 38 - Chu vi hình chữ nhật - SGK Chân trời sáng tạo

Một sân bóng đá hình chữ nhật có chiều dài 105 m, chiều rộng 68 m. Tính chu vi sân bóng đó. Một khu đất gồm sân chơi, vườn hoa và vườn rau đều là hình chữ nhật

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Thực hành

Video hướng dẫn giải

Bài 1

Tính chu vi hình chữ nhật.

Phương pháp giải:

Chu vi hình chữ nhật = (Chiều dài + chiều rộng) x 2 (cùng đơn vị đo).

Lời giải chi tiết:

- Chu vi hình chữ nhật có chiều dài 27 cm và chiều rộng 12 cm là (27 + 12) x 2 = 78 (cm)

- Chu vi hình chữ nhật có chiều dài 52 m và chiều rộng 34 m là (52 + 34) x 2 = 172 (m)

- Đổi 1 m = 100 cm

Chu vi hình chữ nhật có chiều dài 225 cm và chiều rộng 1 m là (225 + 100) x 2 = 650 (cm)

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Số?

(Nửa chu vi hình chữ nhật là tổng của chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật đó)

Phương pháp giải:

 

Nửa chu vi hình chữ nhật = Chu vi hình chữ nhật : 2

Chu vi hình chữ nhật = Nửa chu vi hình chữ nhật x 2

Lời giải chi tiết:

Luyện tập

Video hướng dẫn giải

Bài 1

Một sân bóng đá hình chữ nhật có chiều dài 105 m, chiều rộng 68 m. Tính chu vi sân bóng đá đó.

Phương pháp giải:

Chu vi sân bóng đá hình chữ nhật = (chiều dài + chiều rộng) x 2

Lời giải chi tiết:

Chu vi sân bóng đá hình chữ nhật là:

(105 + 68) = 346 (m)

Đáp số: 346 m.

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Nêu số đo thích hợp.

Một khu đất gồm sân chơi, vườn hoa và vườn rau đều là hình chữ nhật (xem hình dưới đây).

Phương pháp giải:

- Quan sát tranh rồi viết số đo chiều dài, chiều rộng của sân chơi, vườn hoa, vườn rau, cả khu đất vào ô trống.

- Chu vi hình chữ nhật = (chiều dài + chiều rộng) x 2

Lời giải chi tiết:

Độ dài chiều rộng của vườn rau là 16 – 9 = 7 (m)

Chiều dài cả khu đất là 8 + 12 = 20 (m)

Chu vi của sân chơi là (16 + 8) x 2 = 48 (m)

Chu vi của vườn hoa là (12 + 9) x 2 = 42 (m)

Chu vi của vườn rau là (12 + 7) x 2 = 38 (m)

Chu vi của cả khu đất là (20 + 16) x 2 = 72 (m)

Ta điền như sau:

 

Quảng cáo
close