Toán lớp 3 trang 23 - Hình tam giác. Hình tứ giác - SGK Chân trời sáng tạo

Nói theo mẫu. Hình thay vào ..?.. có mấy cạnh? Hình đó màu gì?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Thực hành

Video hướng dẫn giải

Bài 1

Nói theo mẫu.

Phương pháp giải:

Quan sát mẫu rồi đọc tên các hình, các đỉnh và các cạnh của hình đó.

Lời giải chi tiết:

Luyện tập

Video hướng dẫn giải

Bài 1

Phương pháp giải:

a, Quan sát hình ảnh ta thấy các hình sắp xếp theo thứ tự: Màu xanh, màu cam, màu tím rồi lại lặp lại như vậy. Từ đó em màu phù hợp cho hình còn thiếu.

b, Thực hiện tương tự câu a.

Lời giải chi tiết:

a, Các hình sắp xếp theo thứ tự: Màu xanh, màu cam, màu tím rồi tiếp tục lặp lại như thế.

Vậy ta điền hình màu cam vào chỗ trống.

b, Các hình sắp xếp theo thứ tự: Hình tam giác, hình tứ giác, hình tròn rồi tiếp tục lặp lại như thế.

Vậy ta điền hình tam giác vào chỗ trống.

 

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Hình thay vào ..?.. có mấy cạnh? Hình đó màu gì?

Phương pháp giải:

Quan sát tranh ta thấy số cạnh và màu sắc của hình ở hàng trên và hàng dưới giống nhau. Từ đó em trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

Hình điền vào dấu hỏi chấm là hình có 4 cạnh và hình đó có màu xanh dương.

Quảng cáo
close