Toán lớp 3 trang 76 - So sánh số lớn gấp mấy lần số bé - SGK Chân trời sáng tạo

Số chấm tròn màu đỏ gấp mấy lần số chấm tròn màu xanh ? Số lớn gấp mấy lần số bé? a, Số lớn: 24 giờ. Giải bài toán theo tóm tắt

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Thực hành

Video hướng dẫn giải

Số chấm tròn màu đỏ gấp mấy lần số chấm tròn màu xanh?

Phương pháp giải:

Muốn tính số chấm tròn màu đỏ gấp mấy lần số chấm tròn màu xanh ta lấy số chấm tròn màu đỏ chia cho số chấm tròn màu xanh.

Lời giải chi tiết:

a, 6 : 1 = 6. Số chấm tròn màu đỏ gấp 6 lần số chấm tròn màu xanh.

b, 6 : 2 = 3. Số chấm tròn màu đỏ gấp 3 lần số chấm tròn màu xanh.

c, 6 : 3 = 2. Số chấm tròn màu đỏ gấp 2 lần số chấm tròn màu xanh.

Luyện tập

Video hướng dẫn giải

Số lớn gấp mấy lần số bé?

Phương pháp giải:

Muốn tìm số lớn gấp mấy lần số bé ta lấy số lớn chia cho số bé.

Lời giải chi tiết:

a, 24 : 8 = 3. Vậy số lớn gấp 3 lần số bé.

b, 40 : 8 = 5. Vậy số lớn gấp 5 lần số bé.

c, 72 : 9 = 8. Vậy số lớn gấp 8 lần số bé.

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Giải bài toán theo tóm tắt.

Phương pháp giải:

Muốn tìm tuổi mẹ gấp mấy lần tuổi con ta lấy tuổi mẹ chia cho tuổi con.

Lời giải chi tiết:

Tuổi mẹ gấp tuổi con số lần là

 36 : 9 = 4 (lần)

Đáp số: 4 lần

Quảng cáo
close