Toán lớp 3 trang 44 - Bảng nhân 4 - SGK Chân trời sáng tạo

Số? Tính nhẩm. Tính bằng 2 cách

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Thực hành

Video hướng dẫn giải

Bài 1

Số?

Phương pháp giải:

Đếm thêm 4 đơn vị rồi viết số còn thiếu vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Đố bạn các phép nhân trong bảng nhân 4.

Luyện tập

Video hướng dẫn giải

Bài 1

Tính nhẩm.

Phương pháp giải:

Tính nhẩm kết quả các phép tính dựa vào bảng nhân  4.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Số?

Phương pháp giải:

Muốn tìm số chân cừu ta lấy số con cừu nhân với 4.

Lời giải chi tiết:

Mỗi con cừu có 4 chân. Vậy số chân cừu bằng số con cừu nhân với 4.

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Tính bằng 2 cách.

a, 3 x 2 x 2                                              b, 5 x 2 x 4

Phương pháp giải:

Quan sát ví dụ mẫu và tính giá trị biểu thức bằng hai cách.

Lời giải chi tiết:

Quảng cáo
close