Toán lớp 3 trang 12 - Tìm số hạng - SGK Chân trời sáng tạo

Tìm số hạng chưa biết. Giải bài toán theo tóm tắt sau Tóm tắt Cả nam và nữ: 35 bạn

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Thực hành

Video hướng dẫn giải

Tìm số hạng chưa biết.

Phương pháp giải:

Muốn tìm số hạng chưa biết ta tổng trừ đi số hạng đã biết.

Lời giải chi tiết:

a) ? + 15  = 42

    42 – 15 = 27

Vậy số hạng cần tìm là 27.

b, 61 + ? = 83

    83 – 61 = 22

Vậy số hạng cần tìm là 22.

c, 28 + ? = 77

   77 – 28 = 49

Vậy số hạng cần tìm là 49.                   

Luyện tập

Video hướng dẫn giải

Giải bài toán theo tóm tắt sau

Tóm tắt

Cả nam và nữ: 35 bạn

Nữ:                   19 bạn

Nam:                ....? bạn                              

Phương pháp giải:

Để tính được số bạn nam ta lấy tổng số bạn nam và nữ trừ đi số bạn nữ.

Lời giải chi tiết:

Số bạn nam là

35 – 19 = 16 ( bạn)

Đáp số: 16 bạn

Quảng cáo
close