Toán lớp 3 trang 82 - Em làm được những gì - SGK Chân trời sáng tạo

Chọn đồng hồ phù hợp với cách đọc. Đã tô màu 1/4 hình nào?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Chọn bộ ba số thích hợp để nói các phép tính trong các bảng nhân, chia đã học (theo mẫu).

Phương pháp giải:

Chọn bộ ba số trong hình vẽ rồi nêu các phép nhân, phép chia thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Ví dụ: Bộ ba số 6, 30, 5

6 x 5 = 30                    30 : 6 = 5

5 x 6 = 30                    30 : 5 = 6

Em thực hiện tương tự với các bộ ba số còn lại.

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Đúng hay sai?

Phương pháp giải:

Dựa vào cách đặt tính rồi tính để kết luận phép tính đúng, sai.

Lời giải chi tiết:

a) Đúng

b) Sai

Phép tính đúng là:

c) Đúng

d) Sai

Phéo tính đúng là:

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Số?

Phương pháp giải:

- Để thêm 80 đơn vị ta lấy số đã cho cộng với 80.

- Để bớt 160 đơn vị ta lấy số đã cho trừ đi 160.

- Để gấp một số lên 5 lần ta lấy số đó nhân với 5.

- Để giảm một số đi 6 lần ta lấy số đó chia cho 6.

Lời giải chi tiết:

a, 220 + 80 = 300                  300 : 6 = 50

b, 350 – 160 = 190                190 x 5 = 950

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Chọn đồng hồ phù hợp với cách đọc.

Phương pháp giải:

Quan sát thời gian trên mỗi đồng hồ và chọn đáp án thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Bài 5

Video hướng dẫn giải

Chọn ý trả lời đúng.

a, Đã tô $\frac{1}{4}$ của hình nào?

b, Trong ba địa điểm sau, nơi lạnh nhất là:

c, O là trung điểm của đoạn thẳng:

A.  PN                        B. ON                    C. MN

Phương pháp giải:

a, Đếm số phần bằng nhau và số phần được tô màu để chọn đáp án thích hợp.

b, Quan sát nhiệt kế để xác định nhiệt độ từng địa phương rồi so sánh.

c, Quan sát hình vẽ để chọn đáp án thích hợp.

Lời giải chi tiết:

a, Hình C gồm 4 phần bằng nhau, tô màu 1 phần. Vậy đã tô màu $\frac{1}{4}$ của hình C.

Chọn C.

b, Nhiệt độ ở Mẫu Sơn là 0oC, nhiệt độ ở Bạch Mã là 4 oC, nhiệt độ ở Đà Lạt là 12 oC. Vậy Mẫu Sơn lạnh nhất trong 3 địa điểm.

Chọn A.

c, O là trung điểm của đoạn thẳng MN vì ) nằm giữa hai điểm M và N ; OM = ON

Chọn C.

Quảng cáo
close