Toán lớp 3 trang 66 - Giảm một số đi một số lần - SGK Chân trời sáng tạo

Khi gieo mạ và cấy lúa bằng máy, một bác nông dân nhận thấy khối lượng lúa giảm được một nửa so với gieo cấy bằng tay

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Lấy  theo yêu cầu rồi nói (theo mẫu).

Phương pháp giải:

Muốn giảm một số đi một số lần, ta lấy số đó chia cho số lần.

Lời giải chi tiết:

Số khối lập phương lúc đầu: 18 khối

Giảm đi 2 lần được 18 : 2 = 9 (khối)

Giảm đi 3 lần được 18 : 3 = 6 (khối)

Khám phá

Video hướng dẫn giải

Khi gieo mạ và cấy lúa bằng máy, một bác nông dân nhận thấy khối lượng lúa giống giảm được một nửa so với gieo cấy bằng tay. Dưới đây là khối lượng lúa giống gieo cấy bằng tay, bằng máy và khối lượng lúa giống tiết kiệm được.

Số?

Phương pháp giải:

Khối lượng lúa giống gieo cấy bằng máy = Khối lượng lúa giống cấy bằng tay chia : 2

Khối lượng lúa giống tiết kiệm = Khối lượng lua giống gieo cấy bằng tay - Khối lượng lúa giống gieo cấy bằng máy

Lời giải chi tiết:

Khối lượng lúa giống gieo cấy bằng máy là 86 : 2 = 43 (kg)

Khối lượng lúa giống tiết kiệm được là 86 – 43 = 43 (kg)

Quảng cáo
close