Toán lớp 3 trang 42 - Bảng nhân 3 SGK Chân trời sáng tạo

Số? Viết phép nhân Tính nhẩm

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Thực hành

Video hướng dẫn giải

Bài 1

Số?

Phương pháp giải:

Đếm thêm 3 đơn vị rồi viết các số còn thiếu vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Đố bạn các phép nhân trong bảng nhân 3.

Phương pháp giải:

Em thực hiện đố bạn các phép nhân trong bảng nhân 3.

Luyện tập

Video hướng dẫn giải

Bài 1

Viết phép nhân.

Phương pháp giải:

a, Quan sát hình ta thấy có ba cái khay mỗi khay đựng một viên bi như vậy để tính số viên bi ta lấy 3 nhân với 1.

b, Quan sát hình ảnh thấy có 3 khay mỗi khay không chứa viên bi nào như vậy để tính số viên bi ta lấy 3 nhân 0.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Tính nhẩm.

Phương pháp giải:

Tính nhẩm kết quả phép tính dựa vào bảng nhân 3.

Lời giải chi tiết:

Quảng cáo
close