Toán lớp 3 trang 36 - Hình vuông - SGK Chân trời sáng tạo

Trong các hình dưới đây, hình nào là hình vuông? Số? Khung cửa sổ trong hình dưới đây có dạng hình vuông.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Thực hành

Video hướng dẫn giải

Bài 1

Trong các hình dưới đây, hình nào là hình vuông?

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức: Hình vuông có 4 góc vuông, 4 cạnh có độ dài bằng nhau.

Lời giải chi tiết:

Các hình vuông là hình EGHK và hình TUVS.

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Vẽ và trang trí hình vuông trên giấy kẻ ô vuông.

Lời giải chi tiết:

Học sinh sử dụng giấy kẻ ô vuông rồi vẽ và trang trí hình vuông theo mẫu.

Luyện tập

Video hướng dẫn giải

Bài 1

Số?

Khung cửa sổ trong hình dưới đây có dạng hình vuông.

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức: Hình vuộng có 4 góc vuông và 4 cạnh có độ dài bằng nhau.

Lời giải chi tiết:

Khung cửa sổ có dạng hình vuông nên 4 cạnh có độ dài bằng nhau và bằng 1m. Vậy ta có kết quả sau:

Quảng cáo
close