Toán lớp 3 trang 68 - Bảng chia 9 - SGK Chân trời sáng tạo

Một đàn gà Đông Tảo có 18 con gà mái. Số gà mái gấp 9 lần số gà trống. Đàn gà đó có ? con gà trống

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Tính nhẩm.

Phương pháp giải:

Tính nhẩm kết quả phép tính dựa vào bảng chia 9.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Số?

Phương pháp giải:

- Muốn gấp một số lên 9 lần ta lấy số đó nhân với 9.

- Muốn giảm một số đi 9 lần ta lấy số đó chia cho 9.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Số?

Một đàn gà Đông Tảo có 18 con gà mái. Số gà mái gấp 9 lần số gà trống. Đàn gà đó có ..?.. con gà trống.

Phương pháp giải:

Để tìm số gà trống ta lấy số gà mái chia cho 9.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Một đàn gà Đông Tảo có 18 con gà mái. Số gà mái gấp 9 lần số gà trống. Đàn gà đó có 2 con gà trống. (Vì 18 : 9 = 2)

Quảng cáo
close