Toán lớp 3 trang 79 - Hình tròn - SGK Chân trời sáng tạo

Nêu tên tâm, các bán kính, đường kính có trong mỗi hình tròn sau. Câu nào đúng, câu nào sai? Trong một hình tròn: a, Chỉ có một bán kính và một đường kính.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Thực hành

Video hướng dẫn giải

Bài 1

Nêu tên tâm, các bán kính, đường kính có trong mỗi hình tròn sau.

Phương pháp giải:

Quan sát hình rồi nêu tên tâm, bán kính, đường kính của mỗi hình tròn.

Lời giải chi tiết:

Hình tròn tâm S, bán kính ST, SK, SL, đường kính LT

Hình tròn tâm B, bán kính BG, BA, BC, đường kính AC

Hình tròn tâm D, bán kính DB, DC, DE, đường kính BC

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Thực hành vẽ hình tròn bằng com-pa.

a) Sử dụng com-pa để vẽ hình tròn.

b) Vẽ em bé và ông mặt trời

Phương pháp giải:

Học sinh quan sát mẫu và thực hành vẽ hình tròn.

Luyện tập

Video hướng dẫn giải

Bài 1

Câu nào đúng, câu nào sai?

Trong một hình tròn:

a, Chỉ có một bán kính và một đường kính.

b, Có nhiều bán kính và nhiều đường kính.

c, Các đường kính dài bằng nhau.

d, Đường kính dài gấp 2 lần bán kính.

Phương pháp giải:

Trong đường tròn có nhiều bán kính và có nhiều đường kính, các đường kính bằng nhau và gấp đôi bán kính.

Lời giải chi tiết:

a, Sai

b, Đúng

c, Đúng

d, Đúng

Quảng cáo
close