Toán lớp 3 trang 63 - Bảng chia 7 - SGK Chân trời sáng tạo

Tính nhẩm Bà chia 14 kg vải thiều thành 7 phần nặng như nhau.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Tính nhẩm.

Phương pháp giải:

Tính nhẩm kết quả phép tính dựa vào bảng chia 7

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Đặt tính rồi tính:

a, 84 : 7                     b, 37 : 7                     c, 61 : 7

Phương pháp giải:

Bước 1: Đặt tính

Bước 2: Thực hiên chia theo thứ tự từ trái sang phải

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Bà chia 14 kg vải thiều thành 7 phần nặng như nhau. Hỏi mỗi phần vải thiều nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Phương pháp giải:

Muốn tìm số ki-lô-gam của mỗi phần vải thiều ta lấy số kg vải thiều có tất cả chia cho số phần.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

 

Bài giải

Mỗi phần vải thiều nặng số ki-lô-gam là

                14 : 7 = 2 (kg )

                Đáp số: 2 kg

Quảng cáo
close