Toán lớp 3 trang 32 - Làm quen với biểu thức - SGK Chân trời sáng tạo

Tính giá trị của mỗi biểu thức rồi nói theo mẫu. Mỗi số là giá trị của biểu thức nào?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Thực hành

Video hướng dẫn giải

Bài 1

Tính giá trị của mỗi biểu thức rồi nói theo mẫu.

Phương pháp giải:

Em tính giá biểu thức và nói theo mẫu.

Lời giải chi tiết:

a, 187 – 42 = 145

Giá trị biểu thức 187 – 42 là 145.

b, 30 : 5 = 6

Giá trị biểu thức 30 : 5 là 6.

c, 70 – 50 + 80 = 20 + 80

                        = 100

Giá trị của biểu thức 70 – 20 + 80 là 100.

Luyện tập

Video hướng dẫn giải

Bài 1

Tính giá trị của biểu thức.

a, 384 + 471                 b, 742 – 42 + 159                 c, 2 x 4 x 5

Phương pháp giải:

Với biểu thức chỉ có phép cộng, phép trừ hoặc phép nhân, phép chia ta thực hiện từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

a, 384 + 471 = 855

b, 742 – 42 + 159 = 700 + 159

                             = 859

c, 2 x 4 x 5 = 8 x 5

                   = 40

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Mỗi số là giá trị của biểu thức nào?

Phương pháp giải:

Tính giá trị biểu thức rồi nối với kết quả thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Ta có: 43 + 72 = 115

           75 – 28 = 47

           80 + 16 – 22 = 96 – 22 = 74

Quảng cáo
close