Toán lớp 3 trang 60 - Phép trừ các số trong phạm vi 100 000 - SGK Chân trời sáng tạo

Một người đi từ tỉnh Cà Mau đến Thủ đô Hà Nội theo đường bộ, người đó đã đi qua Thành phố Hồ Chí Minh.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Thực hành

Video hướng dẫn giải

Bài 1

Đặt tính rồi tính.

     93 257 – 31 045                              62 086 – 31 863                                                    

     85 462 – 4 130                                29 471 – 6 259


Phương pháp giải:

- Đặt tính: Viết phép trừ hàng dọc sao cho các số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính: Trừ các số lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Luyện tập

Video hướng dẫn giải

Bài 1. 

Tính nhẩm.

a) 73 000 – 3 000 + 10 000

b) 25 000 – (4 000 + 1 000)

c) 47 000 + (5 000 – 2 000)


Phương pháp giải:

Biểu thức chứa phép cộng, trừ ta thực hiện theo thứ tự từ trái sang phải.

Biểu thức chứa dấu ngoặc thì ta thực hiện phép tính trong ngoặc trước.

Lời giải chi tiết:

a) 73 000 – 3 000 + 10 000 = 70 000 + 10 000

                                          = 80 000

b) 25 000 – (4 000 + 1 000) = 25 000 – 5 000

                                           = 20 000

c) 47 000 + (5 000 – 2 000) = 47 000 + 3 000

                                          = 50 000

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Số?

Phương pháp giải:

- Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.

- Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.

- Muốn tìm hiệu ta lấy số bị trừ trừ đi số trừ.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Số?

Một người đi từ tỉnh Cà Mau đến Thủ đô Hà Nội theo đường bộ, người đó đã đi qua Thành phố Hồ Chí Minh.

Phương pháp giải:

Quãng đường từ TP. Hồ Chí Minh đến Hà Nội = Quãng đường từ Cà Mau đến Hà Nội – Quãng đường từ Cà Mau đến TP. Hồ Chí Minh.

Lời giải chi tiết:

Quãng đường từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Thủ đô Hà Nội là

                       2 034 – 308 = 1 726 (km)

Thử thách

Video hướng dẫn giải

Thay dấu ? bằng dấu phép tính thích hợp (+, -, x , :).

a) 50 000 ..?.. 20 000 = 30 000 

b) 50 000 ..?.. 30 000 = 80 000

c) 400 ..?.. 5 = 2 000

d) (2 000 + 6 000) ..?.. 4 = 2 000

Phương pháp giải:

Điền dấu +, - , x , : thích hợp để được phép tính đúng.

Lời giải chi tiết:

Thay dấu ? bằng dấu phép tính thích hợp (+, -, x , :).

a) 50 000 - 20 000 = 30 000 

b) 50 000 + 30 000 = 80 000

c) 400 x 5 = 2 000

d) (2 000 + 6 000) : 4 = 2 000

Quảng cáo
close