Toán lớp 3 trang 20 - Tháng, năm - SGK Chân trời sáng tạo

Đọc số ngày của từng tháng trong bảng dưới đây. Xem lịch năm nay và trả lời câu hỏi. a) Hôm nay là thứ mấy, ngày, tháng, năm nào

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Thực hành

Video hướng dẫn giải

Bài 1

Hãy kể tên các tháng trong năm.

Phương pháp giải:

Nhớ lại các tháng trong một năm rồi kể tên.

Lời giải chi tiết:

Một năm có 12 tháng: tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10, tháng 11, tháng 12.

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Đọc số ngày của từng tháng trong bảng dưới đây.

Phương pháp giải:

Quan sát thông tin trong bảng rồi đọc số ngày của từng tháng.

Lời giải chi tiết:

- Tháng 1 có ba mươi mốt ngày.

- Tháng 2 có hai mươi tám ngày hoặc hai mươi chín ngày.

- Tháng 3 có ba mươi mốt ngày.

- Tháng 4 có ba mươi ngày.

- Tháng 5 có ba mươi mốt ngày.

- Tháng 6 có ba mươi ngày.

- Tháng 7 có ba mươi mốt ngày.

- Tháng 8 có ba mươi mốt ngày.

- Tháng 9 có ba mươi ngày.

- Tháng 10 có ba mươi mốt ngày.

- Tháng 11 có ba mươi ngày.

- Tháng 12 có ba mươi mốt ngày.

Luyện tập

Video hướng dẫn giải

Bài 1

Xem lịch năm nay và trả lời câu hỏi.

a) Hôm nay là thứ mấy, ngày, tháng, năm nào?

b) Tháng sau là tháng mấy, có bao nhiêu ngày?

c) Sinh nhật của Bác Hồ là ngày nào? Sinh nhật Bác năm nay vào thứ mấy?

Phương pháp giải:

Xem lịch và trả lời câu hỏi của đề bài.

Lời giải chi tiết:

Học sinh tham khảo ví dụ sau:

a) Hôm nay là thứ Ba, ngày 8 tháng 3 năm 2022.

b) Tháng sau là tháng 4, có 30 ngày.

c) Sinh nhật Bác Hồ là ngày 19 tháng 5. Sinh nhật Bác năm nay vào thứ Năm.

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Xem ba tờ lịch sau của năm 2024 và trả lời câu hỏi.

a) Ngày 1 tháng 1 là thứ mấy?

b) Ngày 3 tháng 2 là thứ mấy? Tháng 2 có bao nhiêu ngày?

c) Ngày 8 tháng 3 là thứ mấy?

Phương pháp giải:

Quan sát lịch năm 2024 để trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

Quan sát ba tờ lịch của năm 2024 ta thấy:

a) Ngày 1 tháng 1 là thứ Hai.

b) Ngày 3 tháng 2 là thứ Bảy. Tháng 2 có 29 ngày.

c) Ngày 8 tháng 3 là thứ Sáu.

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Câu nào đúng, câu nào sai?

a) Nếu hôm nay là thứ Sáu thì 7 ngày nữa cũng là thứ Sáu.

b) Ngày 31 tháng 6 là sinh nhật của một bạn trong lớp em.

c) 1 năm = 12 tháng, 1 tháng = 30 ngày.

d) Các tháng có 31 ngày là: tháng 1, tháng 3, tháng 5, tháng 7, tháng 8, tháng 10 và tháng 12.

Phương pháp giải:

Nhớ lại kiến thức về tháng, năm rồi xác định các câu đúng, sai.

Lời giải chi tiết:

a) Đúng.

b) Sai vì tháng 6 chỉ có 30 ngày.

c) Sai (vì trong 1 năm có tháng 30 ngày, 31 ngày, có tháng 28 ngày hoặc 29 ngày)

d) Đúng.

Quảng cáo
close