Toán lớp 3 trang 11- Cộng nhẩm, trừ nhẩm - SGK Chân trời sáng tạo

Tính nhẩm.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Thực hành

Video hướng dẫn giải

Bài 1

Tính nhẩm.

Phương pháp giải:

Tách thành số tròn chục rồi cộng nhẩm.

Lời giải chi tiết:

a, 21 + 8 = 29

   6 + 72 = 78

b) 42 + 20 = 62

    80 + 15 = 95

c, 630 + 50 = 680

    10 + 470 = 480

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Tính nhẩm.

Phương pháp giải:

Tách số ra thành tròn chục rồi trừ nhẩm.

Lời giải chi tiết:

a, 69 – 5 = 64

    18 – 7 = 11

b, 37 – 20 = 17

   92 – 10 = 82

c, 190 – 60 = 130

    840 – 40 = 800

Luyện tập

Video hướng dẫn giải

Số?

Phương pháp giải:

Thực hiện các phép tính theo chiều mũi tên rồi điền số thích hợp vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

Quảng cáo
close