Toán lớp 3 trang 85 - Ôn tập về một số yếu tố thống kê và xác suất - SGK Chân trời sáng tạo

Một nhân viên theo dõi việc nhập gạo vào kho, cứ mỗi bao gạo được nhập vào kho thì nhân viên lại vẽ một vạch vào sổ.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Một nhân viên theo dõi việc nhập gạo vào kho, cứ mỗi bao gạo được nhập vào kho thì nhân viên lại vẽ một vạch vào sổ.

Dưới đây là kết quả kiểm điểm và ghi chéo số lượng bao từng loại gạo.

Hãy đọc kết quả kiểm đếm và hoàn thiện bảng thống kê dưới đây.

     (Mỗi bao gạo đều cân nặng 50 kg.)

Dựa vào bảng thống kê đã hoàn thiện để trả lời các câu hỏi.

a) Loại gạo nào nhập về nhiều nhất?

b) Loại gạo nào nhập về ít nhất?

Phương pháp giải:

- Đọc kết quả kiểm đếm và hoàn thiện bảng thống kê.

- Dựa vào bảng thống kê đã hoàn thiện trả lời câu hỏi của đề bài.

Lời giải chi tiết:

a) Loại gạo Tài nguyên nhập về nhiều nhất.

b) Loại gạo ST 25 nhập về ít nhất.

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Câu nào đúng, câu nào sai?

Các khả năng xảy ra khi xe ô tô di chuyển đến ngã tư:

a) Xe có thể rẽ trái.

b) Xe có thể rẽ phải.

c) Xe có thể đi thẳng.

Phương pháp giải:

Quan sát các khả năng sẽ xảy ra khi xe ô tô di chuyển đến ngã tư rồi kết luận.

Lời giải chi tiết:

a) Xe không thể rẽ trái vì có biển cấm rẽ trái nên câu a sai.

b) Đúng

c) Đúng.

 

Quảng cáo
close