Toán lớp 3 trang 34 - Góc vuông, góc không vuông - SGK Chân trời sáng tạo

Dùng ê-ke kiểm tra xem góc nào dưới đây là góc vuông. Số góc vuông trong hình bên là A. 1

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Thực hành

Video hướng dẫn giải

Bài 1

Tạo hình góc vuông, góc không vuông.

Lời giải chi tiết:

Quan sát hình mẫu rồi tự tạo các hình có góc vuông, góc không vuông.

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Gấp tờ giấy theo hình sau để được góc vuông.

Lời giải chi tiết:

Quan sát hình mẫu và gấp tờ giấy để tạo thành góc vuông.

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Dùng ê-ke kiểm tra xem góc nào dưới đây là góc vuông.

Phương pháp giải:

- Đặt ê kê sao cho đỉnh góc vuông của e kê trùng với đỉnh của góc trong hình vẽ.

- Nếu hai cạnh góc vuông của ê ke trùng với hai cạnh của góc cần kiểm tra thì góc đó là góc vuông.

Lời giải chi tiết:

Dùng ê-ke kiểm tra ta có các góc vuông là:

- Góc đỉnh A; cạnh AH, AK.

- Góc đỉnh B; cạnh BM, BN.

- Góc đỉnh E; cạnh ET, EU.

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Dùng ê-ke kiểm tra để biết mỗi hình sau có mấy góc vuông rồi nói theo mẫu.

Phương pháp giải:

- Đặt ê kê sao cho đỉnh góc vuông của e kê trùng với đỉnh của góc trong hình vẽ.

- Nếu hai cạnh góc vuông của ê ke trùng với hai cạnh của góc cần kiểm tra thì góc đó là góc vuông.

Lời giải chi tiết:

- Tứ giác MNPQ có 4 góc, trong đó có 2 góc vuông là góc đỉnh Q và góc đỉnh N.

- Tứ giác GHIK có 4 góc, trong đó có 1 góc vuông là góc đỉnh K.

- Tứ giác STUV có 4 góc, trong đó có 2 góc vuông là góc đỉnh S và góc đỉnh T.

Bài 5

Video hướng dẫn giải

Dùng ê-ke vẽ một góc vuông.

Phương pháp giải:

- Lấy 1 điểm bất kì trên giấy làm đỉnh góc vuông.

- Đặt đỉnh góc vuông của ê-ke trùng với điểm vừa đánh dấu, vẽ hai cạnh góc vuông theo hai cạnh của ê-ke.

Lời giải chi tiết:

Góc vuông đỉnh I; cạnh IK, IH

Luyện tập

Video hướng dẫn giải

Bài 1

Chọn ý trả lời đúng.

Số góc vuông trong hình bên là:

A.   1                           B.  2

C.   3                           D.  4

Phương pháp giải:

Dùng ê-ke kiểm tra các góc vuông trong hình vẽ rồi khoanh vào đáp án đúng.

Lời giải chi tiết:

Hình trên có 2 góc vuông. Chọn B.

Quảng cáo
close