Toán lớp 3 trang 43 - Bảng thống kê số liệu - SGK chân trời sáng tạo

Dưới đây là bảng thống kê số sản phẩm mỗi lớp đã làm từ các chai nhựa đã qua sử dụng. Trong buổi liên hoan cuối năm, lớp 3D có 36 người tham dự

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Thực hành

Video hướng dẫn giải

Bài 1

Dưới đây là bảng thống kê số sản phẩm mỗi lớp đã làm từ các chai nhựa đã qua sử dụng.

a) Mỗi lớp đã làm được bao nhiêu sản phẩm từng loại?

b) Lớp nào làm được nhiều hộp đựng bút nhất?

c) Tổng số chậu cây cả ba lớp làm được là bao nhiêu?

Phương pháp giải:

Quan sát bảng thống kê rồi trả lời câu hỏi của đề bài.

Lời giải chi tiết:

a) Lớp 3A làm được 5 chậu cây, 7 hộp đựng bút.

     Lớp 3B làm được 8 chậu cây, 6 hộp đựng bút.

     Lớp 3C làm được 7 chậu cây, 8 hộp đựng bút.

b) Lớp 3C làm được nhiều hộp đựng bút nhất.

c) Tổng số chậu cây cả ba lớp làm được là 5 + 8 + 7 = 20 chậu cây.

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Trong buổi liên hoan cuối năm, lớp 3D có 36 người tham dự. Các bạn dự tính: mỗi người ăn 1 quả chuối, 2 cái bánh và 5 quả chôm chôm. Hãy thống kê số thức ăn lớp 3D cần chuẩn bị cho buổi liên hoan.

Phương pháp giải:

Số quả chuối = Số bạn tham dự x 1

Số cái bánh = Số bạn tham dự x 2

Số quả chôm chôm = Số bạn tham dự x 5

Lời giải chi tiết:

- Số quả chuối cần chuẩn bị là 36 x 1 = 36 (quả chuối)

- Số cái bánh cần chuẩn bị là 36 x 2 = 72 (cái bánh)

- Số quả chôm chôm cần chuẩn bị là 36 x 5 = 180 (quả)

Ta điền như sau:

Luyện tập

Video hướng dẫn giải

Bài 1

Dưới đây là bảng thống kê số cây đã trồng trong vườn trường của các lớp khối 3.

a) Lớp nào trồng được nhiều cây nhất? Lớp nào trồng được ít cây nhất?

b) Hai lớp 3A và 3C trồng được tất cả bao nhiêu cây?

c) Lớp 3C trồng được nhiều hơn lớp 3B bao nhiêu cây?

Phương pháp giải:

a) So sánh số cây của các lớp rồi tìm ra lớp trồng nhiều cây nhất, lớp trồng ít cây nhất.

b) Tính tổng số cây của lớp 3A và 3C.

c) Số cây lớp 3C trồng nhiều hơn lớp 3B = Số cây của lớp 3C - Số cây của lớp 3B

Lời giải chi tiết:

a) Quan sát bảng thống kê ta thấy, lớp 3C trồng được nhiều cây nhất, lớp 3B trồng được ít cây nhất.

b) Hai lớp 3A và 3C trồng được tất cả số cây là 40 + 45 = 85 cây.

c) Lớp 3C trồng được nhiều hơn lớp 3B số cây là 45 – 25 = 20 cây.

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Dưới đây là chiều cao của bốn ngọn núi cao nhất Việt Nam:

     3 096 m; 3 046 m; 3 143 m; 3 076 m.

a) Trong bảng thống kê sau, tên các ngọn núi được viết theo thứ tự từ cao đến thấp. Hãy thay dấu .?. bởi các số liệu trên để có bảng thống kê chiều cao của bốn ngọn núi cao nhất Việt Nam.

b) Ngọn núi Phan Xi Păng cao hơn ngọn núi Pu Si Lung bao nhiêu mét?

c) Ngọn núi Ky Quan San thấp hơn ngọn núi Pu Ta Leng bao nhiêu mét?

Phương pháp giải:

a) So sánh chiều cao của bốn ngọn núi rồi điền chiều cao ngọn vào bảng thống kê.

b) Lấy chiều cao ngọn núi Phan Xi Păng trừ đi chiều cao ngọn núi Pu Si Lung

c) Lấy chiều cao ngọn núi Pu Ta Leng trừ đi chiều cao ngọn núi Ky Quan San

Lời giải chi tiết:

a) So sánh chiều cao bốn ngọn núi: 3 046 < 3 076 < 3 096 < 3 143.

Trong bảng thống kê, tên các ngọn núi được viết theo thứ tự từ cao đến thấp. Vậy chiều cao của từng ngọn núi là:

b) Ngọn núi Phan Xi Păng cao hơn ngọn núi Pu Si Lung số mét là 3 143 – 3 076 = 67 (m)

c) Ngọn núi Ky Quan San thấp hơn ngọn núi Pu Ta Leng số mét là 3 096 – 3 046 = 50 (m)

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Mừng ngày 20 tháng 11, các bạn khối lớp 3 đã tham dự các cuộc thi và đạt được các giải sau đây:

Văn nghệ: 3 giải nhất và 2 giải ba.

Kể chuyện: 2 giải nhất, 1 giải nhì và 4 giải ba.

Cờ vua: 1 giải nhất và 2 giải nhì.

Hãy thay dấu .?. bởi các số thích hợp để có bảng thống kê các giải của khối lớp 3 đạt được.

Phương pháp giải:

Dựa vào dữ liệu đã cho ta điền số thích hợp vào bảng thống kê.

Lời giải chi tiết:

Quảng cáo
close