Toán lớp 3 trang 53 - Phép chia hết và phép chia có dư - SGK Chân trời sáng tạo

Viết phép tính chia theo nhóm 4. Tính theo mẫu.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Thực hành

Video hướng dẫn giải

Bài 1

Viết phép chia theo nhóm 4 (theo mẫu).

Phương pháp giải:

Bước 1: Đếm số chấm tròn trong mỗi hình để xác định số bị chia.

Bước 2: Đặt tính và thực hiện chia theo thứ tự từ trái sang phải

Lời giải chi tiết:

Luyện tập

Video hướng dẫn giải

Bài 1

Tính (theo mẫu).

Phương pháp giải:

Thực hiện phép chia theo thứ tự từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Tính (theo mẫu).

Phương pháp giải:

Thực hiện phép chia theo thứ tự từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Số?

Phương pháp giải:

Muốn tìm số hộp bánh ta lấy số cái bánh để xếp vào hộp chia cho số bánh mỗi hộp.

Thương của phép chia chính là số hộp bánh.

Số dư chính là số bánh còn dư.

Lời giải chi tiết:

Ta điền như sau:

Vui học

Video hướng dẫn giải

Cáo nhận nhiệm vụ chia đều 18 cái kẹo thành 3 phần.

Cáo chia cho hai chú gấu mỗi chú 5 cái kẹo, phần kẹo còn lại là của cáo.

Em có đồng ý với cách chia này không tại sao?

Phương pháp giải:

Để chia 18 cái kẹo thành 3 phần ta lấy 18 chia 3.

So sánh với cách chia của cáo và trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

Như vậy mỗi bạn sẽ được 6 chiếc kẹo do đó em không đồng ý với cách chia của bạn cáo

Thử thách

Video hướng dẫn giải

Các con bọ rùa màu vàng và màu đỏ có cách chọn khác nhau để đậu vào các lá cây. Tiếp theo, chiếc lá nào sẽ có cả bọ rùa màu vàng và bọ vàng màu đỏ cùng đậu?

Phương pháp giải:

- Bọ rùa màu vàng chọn lá số 3, 6, 9, 12.

- Bọ rùa màu đỏ chọn lá số 4, 8, 12, 16.

Từ đó tìm số lá sẽ có cả bọ rùa màu vàng và bọ màu đỏ cùng đậu.

Lời giải chi tiết:

Bọ rùa màu vàng chọn lá số 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24… như vậy số lá sau bằng số lá trước cộng với 3 đơn vị

Bọ rùa màu đỏ chọn lá số 4, 8, 12, 16, 20, 24… như vậy số lá sau bằng số lá trước cộng thêm 4 đơn vị

Như vậy số lá tiếp theo có cả bọ rùa màu vàng và màu đỏ đậu là số 24.

Quảng cáo
close