Toán lớp 3 trang 74 - Diện tích hình vuông - SGK Chân trời sáng tạo

Quan sát bức tranh hình vuông bên. a) Đo độ dài cạnh bức tranh: .?. cm. b) Tính Diện tích bức tranh.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Tính (theo mẫu).

Phương pháp giải:

- Diện tích hình vuông = cạnh hình vuông nhân với chính nó.

- Chu vi hình vuông = cạnh hình vuông nhân với 4.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Quan sát bức tranh hình vuông bên.

a) Đo độ dài cạnh bức tranh: .?. cm.

b) Tính.

  • Diện tích bức tranh.
  • Chu vi bức tranh.

Phương pháp giải:

a) Dùng thước kẻ đo độ dài cạnh bức tranh.

b) Diện tích hình vuông = cạnh hình vuông nhân với chính nó.

- Chu vi hình vuông = cạnh hình vuông nhân với 4.

Lời giải chi tiết:

a) Đo độ dài cạnh bức tranh: 5 cm.

b)

Diện tích bức tranh là:

  5 x 5 = 25 (cm2)

Chu vi bức tranh là:

  5 x 4 = 20 (cm)

   Đáp số: a) 5 cm

               b)25 cm2

                20 cm

     

Quảng cáo
close