Toán lớp 3 trang 21 - Mi-li-mét - SGK Chân trời sáng tạo

Số ? a) 1 cm = ..... mm b) 30 mm = .... cm Thay ..?.. bằng mm, cm, dm hay m? Chiều dài con kiến này lớn hớn, bé hơn hay bằng 1 cm ?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Thực hành

Video hướng dẫn giải

Bài 1

Quan sát các mảnh giấy.

Phương pháp giải:

a, Các em lấy thước thẳng đo độ dài từng mảnh giấy rồi điền kết quả vào dấu chấm hỏi

b, Sau khi đo được độ dài 3 mảnh giấy chúng ta cộng ba độ dài đó với nhau sau khi có kết quả ta đổi ra đơn vị cm

Lời giải chi tiết:

a, Mảnh giấy màu xanh dài 10 mm.

Mảnh giấy màu vàng dài 32 mm.

Mảnh giấy màu đỏ dài 48 mm.

b, Tổng độ dài ba mảnh giấy là:

10 mm + 32 mm + 48 mm = 90 mm hay 9 cm

Quảng cáo
decumar

Luyện tập

Video hướng dẫn giải

Bài 1

Số ?

a) 1 cm = ..... mm                                b) 30 mm = .... cm

    5 cm = ..... mm                                80 mm = ...... cm


Phương pháp giải:

Áp dụng kiến thức 1 cm = 10 mm, 10mm = 1 cm để điền số thích hợp vào chỗ chấm.

Lời giải chi tiết:

a) 1 cm = 10 mm                           b) 30 mm = 3 cm

    5 cm = 50 mm                               80 mm = 8 cm

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Số?

Phương pháp giải:

Bước 1 : Đổi 1cm = 10 mm, 3cm = 30 mm

Bước 2 : Muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.

Bước 3: Điền số thích hợp vào dấu hỏi chấm

Lời giải chi tiết:

a, Ta có 1 cm = 10 mm

10 mm – 3 mm = 7 mm

Vậy 3 mm + 7 mm = 1 cm

b, Ta có 3 cm = 30 mm

30 mm – 16 mm = 14 mm

Vậy 16 mm + 14 mm = 3 cm

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Thay ..?.. bằng  mm, cm, dm hay m?

a, Chiếc bút chì dài khoảng 15 ..?..

b, Cột đèn đường cao khoảng 8 ..?..

c, Bề dày cuốn sách Toán 3 khoảng 5 ...?..

d, Gang tay cô giáo em dài  khoảng 2 ...?..

Phương pháp giải:

Quan sát đồ vật trong thực tế rồi ước lượng số đo của chúng.

Lời giải chi tiết:

a, Chiếc bút chì dài khoảng 15 cm.

b, Cột đèn đường cao khoảng 8 m.

c, Bề dày cuốn sách Toán 3 khoảng 5 mm.

d, Gang tay cô giáo dài  khoảng 2 dm.

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Chiều dài con kiến này lớn hớn, bé hơn hay bằng 1 cm ?

Em ước lượng rồi đo để kiểm tra.

Phương pháp giải:

Bước 1: Quan sát hình ảnh sau đó ước lượng chiều dài con kiến.

Bước 2: Đo chiều dài con kiến để kiểm tra ước lượng có đúng không.

Lời giải chi tiết:

Ước lượng: Chiều dài con kiến lớn hơn 1 cm

Đo: Chiều dài con kiến là 13 mm

Vậy chiều dài con kiến này lớn hơn 1 cm.

Quảng cáo
close