Lý thuyết: Mi-li-mét - SGK Chân trời sáng tạo

Mi-li-mét là một đơn vị đo độ dài viết tắt là mm

Quảng cáo

Quảng cáo
close