Toán lớp 3 trang 59 - Bảng nhân 6 - SGK Chân trời sáng tạo

Số? Tính nhẩm. Mỗi tờ giấy màu dán được một mặt của hộp giấy

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Thực hành

Video hướng dẫn giải

Bài 1

Số?

Phương pháp giải:

Đếm thêm 6 đơn vị rồi viết số thích hợp vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Đố bạn các phép nhân trong bảng nhân 6.

Luyện tập

Video hướng dẫn giải

Bài 1

Tính nhẩm.

Phương pháp giải:

Tính nhẩm kết quả các phép tính dựa vào bảng nhân 6.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Tính.

Phương pháp giải:

- Biểu thức chỉ có phép nhân, chia ta thực hiện theo thứ tự từ trái sang phải.

- Biểu thức có chứa phép tính cộng, trừ, nhân, chia ta thực hiện phép tính nhân, chia trước rồi thực hiện phép tính cộng, trừ sau.

Lời giải chi tiết:

a, 6 x 5 x 4 = 30 x 4                        

                  = 120                                                

b, 52 – 6 x 3 = 52 – 18   

                     = 34

c,  6 x 8 : 3 = 48 : 3

                   = 16              

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Số?

Mỗi tờ giấy màu dán được một mặt của hộp giấy (xem hình bên).

Để dán hết các mặt của 10 hộp giấy, cần …?... tờ giấy màu.

Phương pháp giải:

Bước 1: Tìm số tờ giấy màu để dán 1 hộp

Bước 2: Tìm số tờ giấy màu để dán 10 hộp

Lời giải chi tiết:

Ta thấy 1 hộp giấy gồm 6 mặt nên để dán các mặt của 1 hộp cần 6 tờ giấy màu.

Để dán hết các mặt của 10 hộp giấy , cần 60 tờ giấy màu. (Vì 6 x 10 = 60)

Quảng cáo
close