Toán lớp 3 trang 56 - So sánh các số có năm chữ số - SGK Chân trời sáng tạo

Cho bốn số:75 638; 73 856; 76 385; 78 635. An cao 124 cm, Bình cao 1 m 24 cm. Hai bạn cao bằng nhau.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Thực hành

Video hướng dẫn giải

Bài 1

>, <, = ?

Phương pháp giải:

- Tính giá trị của vế có phép tính cộng.

- So sánh:

+) Các số có ít chữ số hơn thì có giá trị bé hơn.

+) Các số có cùng số chữ số thì so sánh các cặp số cùng hàng lần lượt từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Cho bốn số:75 638; 73 856; 76 385; 78 635.

a) Sắp xếp các số trên theo thứ tự từ lớn đến bé.

b) Tìm vị trí của mỗi số đã cho trên tia số trong hình dưới đây.

Phương pháp giải:

So sánh các số có năm chữ số, sau đó sắp xếp các số theo thứ tự từ lớn đến bé.

Lời giải chi tiết:

a) Ta có: 73 856 < 75 638 < 76 385 < 78 635.

Vậy các số được sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé: 78 635; 76 385; 75 638; 73 856.

b)

Luyện tập

Video hướng dẫn giải

Bài 1

Thay chữ số thích hợp vào ?

 


Phương pháp giải:

So sánh các cặp chữ số trong cùng một hàng theo thứ tự từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Câu nào đúng, câu nào sai?

a) An cao 124 cm, Bình cao 1 m 24 cm. Hai bạn cao bằng nhau.

b) Sáng nay Hùng đã uống được 750 ml nước, Cường đã uống được hơn 1 $\ell $ nước. Hùng đã uống được ít nước hơn Cường.

c) Bao đậu xanh cân nặng 20 kg 500 g, bao gạo cân nặng 25 kg. Bao đậu xanh nặng hơn bao gạo.

Phương pháp giải:

a) Đổi chiều cao của bạn Bình về cm sau đó so sánh chiều cao của hai bạn.

b) Đổi lượng nước Cường đã uống về ml sau đó so sánh lượng nước hai bạn đã uống.

c) Đổi cân nặng của bao đậu xanh, bao gạo về g sau đó so sánh cân nặng của hai bao.

Lời giải chi tiết:

a) Đổi 1 m 24 cm = 124 cm.

Vậy bạn An và bạn Bình cao bằng nhau. Câu A đúng.

b) Đổi 1 $\ell $ = 1 000 ml.  Ta có 750 < 1 000

Vậy Hùng đã uống được ít nước hơn Cường. Câu B đúng.

c) Đổi 20 kg 500 g = 20 500 g

           25 kg = 25 000 g.

Ta có 20 500 < 25 000 Vậy bao đậu xanh nhẹ hơn bao gạo.

Câu C sai.

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Làm tròn số đến hàng chục nghìn.

a) Làm tròn số 94 162 đến hàng chục nghìn thì được số .?.

b) Làm tròn số 69 801 đến hàng chục nghìn thì được số .?.

c) Làm tròn số 26 034 đến hàng chục nghìn thì được số .?.

Phương pháp giải:

- Nếu chữ số hàng nghìn là 1, 2, 3, 4 thì giữ nguyên chữ số hàng chục nghìn.

- Nếu chữ số hàng nghìn là 5, 6, 7, 8, 9 thì thêm 1 vào chữ số hàng chục nghìn.

Sau khi làm tròn số đến hàng chục nghìn thì hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị đều là số 0.

Lời giải chi tiết:

a) Làm tròn số 94 162 đến hàng chục nghìn thì được số 90 000 (vì chữ số hàng nghìn là 4).

b) Làm tròn số 69 801 đến hàng chục nghìn thì được số 70 000 (vì chữ số hàng nghìn là 9).

c) Làm tròn số 26 034 đến hàng chục nghìn thì được số 30 000 (vì chữ số hàng nghìn là 6).

Thử thách

Video hướng dẫn giải

Thay bằng số thích hợp:

Phương pháp giải:

Dựa vào cách viết số thành tổng các chục nghìn, nghìn, trăm, chục, đơn vị và ngược lại để viết số còn thiếu.

Lời giải chi tiết:

a) 78 309 = 70 000 + 8 000 + 300 + 9

b) 18 300 = 10 000 + 8 000 + 300

c) 90 000 + 8000 + 20 = 98 020

d) 40 000 + 5 000 + 60 = 45 060

Quảng cáo
close