Toán lớp 3 trang 25 - Khối hộp chữ nhật, khối lập phương - SGK Chân trời sáng tạo

Số? Để làm mô hình khối lập phương như bên em cần: ..?.. que tính, ..?.. viên đất nặn. Ba khối gỗ có vết là các hình trên cát (xem hình).

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Thực hành

Video hướng dẫn giải

Bài 1

Nhận biết đỉnh, cạnh, mặt của khối hộp chữ nhật, khối lập phương.

Phương pháp giải:

Học sinh nhận biết các đỉnh, cạnh, mặt của khối hộp chữ nhật, khối lập phương.

Luyện tập

Video hướng dẫn giải

Bài 1

Số?

Để làm mô hình khối lập phương như hình bên em cần: ..?.. que tính, ..?.. viên đất nặn.

 


Phương pháp giải:

Dựa vào số cạnh và số đỉnh của khối lập phương để tìm số que tính, số viên đất nặn phù hợp.

Lời giải chi tiết:

Số que tính chính là số cạnh của khối lập phương, số viên đất nặn chính là số đỉnh của khối lập phương.

Do đó để làm mô hình khối lập phương em cần 12 que tính, 8 viên đất nặn.

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Ba khối gỗ có vết là các hình trên cát (xem hình).

Tìm vết của mỗi khối gỗ.

Phương pháp giải:

Xác định các dạng hình khối có trong hình vẽ từ đó em chọn vết của mỗi khối gỗ trên cát.

Lời giải chi tiết:

Khối lập phương có các mặt là hình vuông nên vết trên cát là hình vuông.

Khối hộp chữ nhật có đáy là hình chữ nhật nên vết trên cát là hình chữ nhật.

Khối trụ có đáy là hình tròn nên vết trên cát là hình tròn.

Quảng cáo
close