Toán lớp 3 trang 61 - Gấp một số lên một số lần - SGK Chân trời sáng tạo

Nhóm ba bạn lấy các khối lập phương theo yêu cầu. Thanh sắt sơn màu đỏ dài 30 cm, thanh sắt sơn màu xanh dài gấp 3 lần

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Thực hành

Video hướng dẫn giải

Bài 1

Nhóm ba bạn lấy các khối lập phương theo yêu cầu.

Bạn Nga lấy 3 khối lập phương.

Bạn Hà lấy gấp 2 lần số khối lập phương của bạn Nga.

Bạn Việt lấy gấp 3 lần số khối lập phương của bạn Nga.

Phương pháp giải:

Muốn gấp một số lên một số lần ta lấy số đó nhân với số lần.

Lời giải chi tiết:

Hà lấy số khối lập phương là 3 x 2 = 6 (khối)

Việt lấy số khối lập phương là 3 x 3 = 9 (khối)

Luyện tập

Video hướng dẫn giải

Bài 1

Thanh sắt sơn màu đỏ dài 30 cm, thanh sắt sơn màu xanh dài gấp 3 lần thanh sắt sơn màu đỏ. Hỏi cả hai thanh sắt dài bao nhiêu xăng–ti–mét?

Phương pháp giải:

Bước 1: Tìm độ dài thanh sắt màu xanh = Độ dài thanh sắt màu đỏ x 3

Bước 2: Tìm tổng độ dài cả hai thanh sắt.

Lời giải chi tiết:

Độ dài thanh sắt màu xanh là

30 x 3 = 90 (cm)

Cả hai thanh sắt dài số cm là

    30 + 90 = 120 (cm)

Đáp số: 120 cm

Quảng cáo
close