Toán lớp 3 trang 71 - Xem đồng hồ - SGK Chân trời sáng tạo

Mỗi đồng hồ sau chỉ mấy giờ? Xoay kim đồng hồ để kim đồng hồ chỉ 3 giờ 21 phút. Chọn đồng hồ phù hợp với cách đọc

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Thực hành

Video hướng dẫn giải

Bài 1

Mỗi đồng hồ chỉ mấy giờ?

Phương pháp giải:

Quan sát tranh rồi viết thời gian trên mỗi đồng hồ theo mẫu.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Xoay kim đồng hồ để kim đồng hồ chỉ:

a, 3 giờ 21 phút        b, 7 giờ 54 phút     c, 11 giờ kém 18 phút

Phương pháp giải:

Em xoay kim đồng hồ để đồng hồ chỉ thời gian đã cho ở đề bài

Lời giải chi tiết:

Luyện tập

Video hướng dẫn giải

Bài 1

Chọn đồng hồ phù hợp với cách đọc.

Phương pháp giải:

Quan sát tranh xác định thời gian trên mỗi đồng hồ rồi nối với cách đọc thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Vào buổi chiều, hai đồng hồ nào chỉ cùng thời gian ?

Phương pháp giải:

Quan sát tranh  đọc thời gian trên mỗi đồng hồ rồi nối với đồng hồ điện tử chỉ thời gian tương ứng.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Số?

Mừng xuân mới, trường em tổ chức thi vẽ với chủ đề  “Đất nước em”.

 

a, Chúng em bắt đầu vẽ lúc ..?.. giờ.

b, Lớp 3A vẽ xong lúc ..?... giờ ..?.. phút.

    Lớp 3B vẽ xong lúc …?.. giờ …?... phút

c, Thời gian lớp 3A vẽ nhanh hơn lớp 3B là …?... phút.

Phương pháp giải:

Quan sát thời gian trên mỗi đồng hồ rồi trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

a, Chúng em bắt đầu vẽ lúc 8 giờ.

b, Lớp 3A vẽ xong lúc 11 giờ 8 phút.

    Lớp 3B vẽ xong lúc 11 giờ 20 phút.

c, Thời gian lớp 3A vẽ nhanh hơn lớp 3B là 12 phút.

 

Quảng cáo
close