Toán lớp 3 trang 33 - Tính giá trị của biểu thức - SGK Chân trời sáng tạo

Tính giá trị biểu thức a, 82 + 13 – 76 Mỗi thùng sơn đỏ nặng 2 kg, mỗi thùng sơn xanh nặng 5 kg

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải:

Đối với biểu thức chỉ có phép cộng, trừ hoặc biểu thức chỉ có phép nhân, chia ta thực hiện từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Mỗi thùng sơn đỏ nặng 2 kg, mỗi thùng sơn xanh nặng 5 kg. Hỏi 4 thùng sơn đỏ và 1 thùng sơn xanh nặng bao nhiêu ki–lô–gam ?

Phương pháp giải:

- Tìm 4 thùng sơn đỏ nặng bao nhiêu kg = Số kg của một thùng nhân với 4

- Tổng số kg của 4 sơn đỏ và 1 thùng sơn xanh = Số kg của 4 thùng sơn đỏ + Số kg của 1 thùng sơn xanh

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Sơn đỏ nặng                          : 2 kg

Sơn xanh nặng                       : 5 kg

4 sơn đỏ và 1 thùng sơn xanh : ? kg

Bài giải

4 thùng sơn đỏ nặng số kg là

                   2 x 4 = 8 ( kg )

4 thùng sơn đỏ và 1 thùng sơn xanh nặng số kg là

                  8 + 5 = 13 ( kg )

                   Đáp số: 13 kg

Quảng cáo
close