Lý thuyết: Tính giá trị của biểu thức trang 33 - SGK Chân trời sáng tạo

Nếu trong biểu thức chỉ có các phép tính cộng, trừ thì ta thực hiện các phép tính theo thứ tự từ trái sang phải

Quảng cáo

Quảng cáo
close