Toán lớp 3 trang 50 - Nhân với số có một chữ số trong phạm vi 1000 - SGK Chân trời sáng tạo

Đặt tính rồi tính. Mỗi hộp có 12 cái bánh. 3 hộp bánh như vậy có ? cái bánh.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Thực hành

Video hướng dẫn giải

Bài 1

Đặt tính rồi tính.

Phương pháp giải:

Bước 1: Đặt tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

Bước 2 : Nhân lần lượt từ phải qua trái.

Lời giải chi tiết:

Luyện tập

Video hướng dẫn giải

Bài 1

Tính.

a, 100 – 22 x 3                                  b, (7 + 14) x 4

Phương pháp giải:

- Biểu thức có phép tính cộng, trừ, nhân, chia ta thực hiện phép tính nhân, chia trước rồi thực hiện phép tính cộng, trừ sau.

- Nếu Biểu thức có chứa dấu ngoặc ta thực hiện phép tính trong ngoặc trước.

Lời giải chi tiết:

a, 100 – 22 x 3 = 100 – 66

                       = 34                  

b, ( 7 + 14 ) x 4 = 21 x 4

                        = 84

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Số?

Mỗi hộp có 12 cái bánh.

3 hộp bánh như vậy có ? cái bánh.

Phương pháp giải:

Muốn tính số cái bánh trong 3 hộp ta lấy số cái bánh trong mỗi hộp nhân với 3.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt   

Mỗi hộp: 12 cái bánh

3 hộp: ... cái bánh

Bài giải

3 hộp có số cái bánh là

   12 x 3 = 36 (cái bánh)

              Đáp số: 36 cái bánh

Quảng cáo
close