Toán lớp 3 trang 65 - Bảng chia 8 - SGK Chân trời sáng tạo

Cái bánh chưng này được chia thành ? miếng bằng nhau Thoa ăn một miếng, vậy Thoa đã ăn

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Tính nhẩm.

Phương pháp giải:

Tính nhẩm dựa vào bảng chia 8

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Đặt tính rồi tính:

a, 57 : 8                         b, 89 : 8                   c, 70 : 8

Phương pháp giải:

Bước 1: Đặt tính

Bước 2: Thực hiện chia theo thứ tự từ trái qua phải

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Số?

Quan sát hình ảnh bánh chưng.

a,  Cái bánh chưng này được chia thành ..?.. miếng bằng nhau.

b, Thoa ăn một miếng, vậy Thoa đã ăn $\frac{1}{?}$ cái bánh.

Phương pháp giải:

Đếm số phần bằng nhau của chiếc bánh chưng, từ đó trả lời câu hỏi ở đề bài.

Lời giải chi tiết:

a,  Cái bánh chưng này được chia thành 8 miếng bằng nhau.

b, Thoa ăn một miếng, vậy Thoa đã ăn $\frac{1}{8}$ cái bánh.

 

Quảng cáo
close