Toán lớp 3 trang 28 - Xem đồng hồ - SGK Chân trời sáng tạo

Mỗi đồng hồ sau chỉ mấy giờ ? Xoay kim đồng hồ để đồng hồ chỉ: a, 3 giờ 25 phút. Chọn đồng hồ phù hợp với cách đọc

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Thực hành

Video hướng dẫn giải

Bài 1

Mỗi đồng hồ chỉ mấy giờ ?

Phương pháp giải:

Quan sát mẫu và viết thời gian đang chỉ trên mỗi đồng hồ.

Lời giải chi tiết:

Quảng cáo
decumar

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Xoay kim đồng hồ để đồng hồ chỉ:

a, 3 giờ 25 phút                                

b, 7 giờ 50 phút                             

c, 11 giờ kém 20 phút

Phương pháp giải:

- Kim phút : Tính từ số 12, xoay kim phút theo chiều kim đồng hồ, cứ mỗi khoảng giữa hai số liên tiếp bằng 5 phút.

- Kim giờ : Di chuyển kim giờ tới vị trí số giờ đã cho, tùy thuộc vào số phút, em di chuyển kim giờ qua số đó một chút, chính giữa hai số hoặc gần tới số giờ của giờ kế tiếp.

Lời giải chi tiết:

Luyện tập

Video hướng dẫn giải

Bài 1

Chọn đồng hồ phù hợp với cách đọc.

Phương pháp giải:

Quan sát và xác định  thời gian trên đồng hồ từ đó tìm đáp án phù hợp.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Đọc giờ trên mỗi đồng hồ sau.

Phương pháp giải:

Quan sát đồng hồ và đọc chính xác thời gian ghi trên đồng hồ.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Vào buổi tối, hai đồng hồ nào chỉ cùng thời gian?

Phương pháp giải:

Bước 1: Quan sát và đọc thời gian hiển thị trên mỗi đồng hồ.

Bước 2: Nêu các đồng hồ chỉ cùng thời gian vào buổi tối.

Lời giải chi tiết:

Vào buổi tối, các đồng hồ chỉ cùng thời gian là:

+ Đồng hồ A  và đồng hồ E ( cùng chỉ 7 giờ 55 phút buổi tối)

+ Đồng hồ B và đồng hồ D ( cùng chỉ 9 giờ tối )

+ Đồng hồ C và đồng hồ G ( cùng chỉ 8 giờ 20 phút buổi tối )

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Số?

a, Chúng em bắt đầu liên hoan văn nghệ vào lúc ..?.. giờ ...?.. phút và kết thúc lúc ...?.. giờ kém ..?.. phút.

b, Buổi liên hoan văn nghệ kéo dài trong ....?... phút?

Phương pháp giải:

a, Xem đồng hồ để xác định thời gian bắt đầu và kết thúc của buổi liên hoan rồi điền vào dấu hỏi chấm.

b, Mỗi khoảng cách giữa hai số liên tiếp trên đồng hồ tương ứng với 5 phút. Từ đó em xác định được thời gian của buổi liên hoan.

Lời giải chi tiết:

a, Chúng em bắt đầu liên hoan văn nghệ lúc 9 giờ 25 phút và kết thúc lúc 10 giờ kém 5 phút.

b, Buổi liên hoan kéo dài trong 30 phút.

Quảng cáo
close